lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Spridningsmetoder, 7.5 hp

KEMM67 Spridningsmetoder ersätter KEMM37 Spridningsmetoder fr o m VT20.
__________________________________________________________________

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap och förståelse för olika spridningsmetoder som används för att studera strukturella och dynamiska egenskaper hos kolloidala dispersioner.

Kursinnehåll
Föreläsningar (5 hp): Kursen inleds med grundläggande spridningsteori inklusive härledning av spridningen från en dispersion av sfäriska kolloidala partiklar. Därefter följer en presentation av olika experimentella metoder som Small Angle Neutron Scattering (SANS), Small Angle X-Ray Scattering (SAXS) samt statisk och dynamisk ljusspridning. Dispersioner av sfäriska partiklar används som det huvudsakliga modellsystemet, men även icke-sfäriska partiklar kommer att diskuteras.

Laborationer och övningar (2,5 hp): Datorlaborationer/övningar i dataanalys och modellering av statiska spridningsdata. Spridningslaborationer/övningar inkluderar experiment på kolloidala dispersioner med SAXS samt statisk och dynamisk ljusspridning.

Schema VT20

Kursplan

Länkar

MAX IV Lecture

Sidansvarig:

KEMM67

Kursansvarig

Anna Stradner
046-222 82 14
anna.stradner@fkem1.lu.se

Kurslitteratur

Kompendium

Övriga lärare

Andrew Jackson
andrew.jackson@fkem1.lu.se

Peter Schurtenberger
peter.schurtenberger@fkem1.lu.se

 

 

Assistenter

KursombudKursutvärderingar