lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Biokemi - grundkurs, 7.5 hp

OBS! Ändrad lokal omtentamen 3 februari

Lokalen för omtentamen den 3 februari är ändrad till sal KC: H + I

Studiestöd

Stöduppgifter i kemi med tillhörande lösningar som täcker centrala delar av gymnasiekursen

Stöduppgifter

Lösningar

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs till Informationen på Kemicentrum:
046-222 83 49 eller information@kc.lu.se

Sidansvarig:

KEMA03

Live@Lund

Kurslitteratur

Berg J.M., Tymoczko J.L. och Stryer L.
Biochemistry
Senaste ed. W.H.Freeman and Co.

Kursansvarig lärare

Salam Al-Karadaghi
046-222 45 12
salam.al-karadaghi@biochemistry.lu.se

Övriga lärare VT18

Ingemar André
046-222 44 70
ingemar.andre@biochemistry.lu.se

Sofi Elmroth
046-222 36 92
Sofi.elmroth@biochemistry.lu.se

Cecilia Emanuelsson
046-222 48 72
Cecilia.emanuelsson@biochemistry.lu.se

Laborationshandledare VT18

Stefan Gunnarsson
046-222 82 52
stefan.gunnarsson@biochemistry.lu.se

Christoffer Norn
046-222 08 51
christoffer.norn@biochemistry.lu.se

Kursombud

VT17
Carl Linnér

Kursutvärderingar