lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

KEMB07

Kursansvarig

Tommy Nylander
046-222 81 58
tommy.nylander@fkem1.lu.se

Kurslitteratur

Kontogeorgis G. M., Kiil S. 
Introduction to Applied Colloid and Surface Chemistry
Wiley, 2016

Övriga lärare

Peter Jönsson
046-222 81 60
Peter.Jonsson@fkem1.lu.se

Emma Sparr
046-222 15 36
Emma.Sparr@fkem1.lu.se

Kursombud

VT18

Kursutvärderingar

Kursutvärderingar

Om inloggningsmöjlighet saknas vänligen kontakta:
Studentexp@kemi.lu.se