lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

KEMB09

Kursansvarig

Karin Schillén
046-222 14 39
Karin.Schillen@fkem1.lu.se

Kurslitteratur

Atkins P.W. och DePaula J.
Physical Chemistry
Senaste upplagan, Oxford Univ. Press

Övriga lärare

Per-Olof Widmark
Per-Olof.Widmark@teokem.lu.se

Peter Jönsson
peter.jonsson@fkem1.lu.se

Kursutvärderingar

VT 2013
VT 2015