lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

KEMB12

Kursansvarig

Ebbe Nordlander
046-2228118
Ebbe.Nordlander@chemphys.lu.se

Kurslitteratur

Housecroft C.E. och Sharpe G.
Inorganic Chemistry
4th ed. Pearson Prentice Hall 2012

Övriga lärare

Kursutvärderingar