lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

KEMC03

Kursansvarig

Cecilia Emanuelsson
046-222 48 72
Cecilia.Emanuelsson@
biochemistry.lu.se

Kurslitteratur

Price N. C. och Nairn J.
Exploring proteins. A student's guide to experimental skills and methods
Senaste ed. Oxford University Press

Övriga lärare

Henrik Stålbrand
046-222 82 02
Henrik.Stalbrand@
biochemistry.lu.se

Hans-Erik Åkerlund
046-222 83 45
Hans-Erik.Akerlund@
biochemistry.lu.se

Ingemar André
046-222 44 70
Ingemar.Andre@
biochemistry.lu.se

Kursombud

Kursutvärderingar

Kursutvärderingar

Om inloggningsmöjlighet saknas vänligen kontakta:
Studentexp@kemi.lu.se