lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

MOBA02

Kursansvarig VT19

Cecilia Emanuelsson
046-222 48 72
Cecilia.Emanuelsson@
biochemistry.lu.se

Övriga lärare VT19

Ingemar André
046-222 44 70
Ingemar.andre@biochemistry.lu.se

Derek Logan
046-222 14 43
derek.logan@biochemistry.lu.se

Henrik Stålbrand
046-222 82 02
Henrik.stalbrand@biochemistry.lu.se

Hans-Erik Åkerlund
046-222 83 45
hans-erik.akerlund@biochemistry.lu.se

Kursassistenter VT19

Kurslitteratur

Berg J.M., Tymoczko J.L. och Stryer L.
Biochemistry

Senaste ed. W.H.Freeman and Co.

Kursutvärderingar

Kursutvärderingar

Om inloggningsmöjlighet saknas kontakta: Studentexp@kemi.lu.se