lunduniversity.lu.se

Education in Chemistry

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Kursanalyser

Kursanalyser är sammanfattningar av kursvärderingar som utförts:

Kurser på grundnivå VT22

KEMA01 Organisk kemi - grundkurs
KEMA03 Biokemi - grundkurs
KEMA20 Allmän kemi
KEMB07 Yt- och kolloidkemi
KEMB09 Fysikalisk kemi
KEMB22 Oorganisk kemi
KEMB29 Spektroskopi och dynamik
MOBA02 Cellens kemi

Kurser på avancerad nivå VT22

KEMM21 Avancerad organisk kemi
KEMM23 Avancerad biokemi
KEMM29 Molekylspektroskopi - metoder och tillämpningar
KEMM48 Statistisk termodynamik och molekylsimulering
KEMM52 Koordinationskemi och metallorganisk kemi
KEMM57 Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning
KEMM58 Molekylär kvantmekanik
KEMM67 Spridningsmetoder

Kurser på grundnivå HT21

KEMA01 Organisk kemi - grundkurs
KEMA03 Biokemi - grundkurs
KEMA20 Allmän kemi
KEMB16 Analytisk kemi
KEMB21 Organisk kemi
KEMC03 Experimentell proteinkemi
MOBA02 Cellens kemi

Kurser på avancerad nivå HT21

KEMM20 Läkemedelskemi
KEMM25 Strukturbiokemi
KEMM30 Molekylära drivkrafter och kemisk bindning
KEMM76 Avancerad analytisk kemi
KEMM77 Avancerad yt- och kolloidkemi

Kurser på grundnivå VT21

KEMA01 Organisk kemi - grundkurs
KEMA03 Biokemi - grundkurs
KEMA20 Allmän kemi
KEMB07 Yt- och kolloidkemi
KEMB09 Fysikalisk kemi
KEMB22 Oorganisk kemi
KEMB29 Spektroskopi och dynamik
MOBA02 Cellens kemi

Kurser på avancerad nivå VT21

KEMM21 Avancerad organisk kemi
KEMM23 Avancerad biokemi
KEMM29 Molekylspektroskopi - metoder och tillämpningar
KEMM48 Statistisk termodynamik och molekylsimulering
KEMM52 Koordinationskemi och metallorganisk kemi
KEMM57 Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning
KEMM58 Molekylär kvantmekanik
KEMM67 Spridningsmetoder

Kurser på grundnivå HT20

KEMA01 Organisk kemi - grundkurs
KEMA03 Biokemi - grundkurs
KEMA20 Allmän kemi
KEMB16 Analytisk kemi
KEMB21 Organisk kemi
KEMC03 Experimentell proteinkemi
MOBA02 Cellens kemi

Kurser på avancerad nivå HT20

KEMM20 Läkemedelskemi
KEMM25 Strukturbiokemi
KEMM30 Molekylära drivkrafter och kemisk bindning
KEMM76 Avancerad analytisk kemi
KEMM77 Avancerad yt- och kolloidkemi

Kurser på grundnivå VT20

KEMA01 Organisk kemi - grundkurs
KEMA03 Biokemi - grundkurs
KEMA20 Allmän kemi
KEMB07 Yt- och kolloidkemi
KEMB09 Fysikalisk kemi
KEMB22 Oorganisk kemi
KEMB29 Spektroskopi och dynamik
MOBA02 Cellens kemi

Kurser på avancerad nivå VT20

KEMM21 Avancerad organisk kemi
KEMM23 Avancerad biokemi
KEMM29 Molekylspektroskopi - metoder och tillämpningar
KEMM48 Statistisk termodynamik och molekylsimulering
KEMM52 Koordinationskemi och metallorganisk kemi
KEMM57 Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning
KEMM58 Molekylär kvantmekanik
KEMM67 Spridningsmetoder

Kurser på grundnivå HT19

KEMA01 Organisk kemi - grundkurs
KEMA03 Biokemi - grundkurs
KEMA20 Allmän kemi
KEMB06 Analytisk kemi
KEMB21 Organisk kemi
MOBA02 Cellens kemi

Kurser på avancerad nivå HT19

KEMM20 Läkemedelskemi
KEMM25 Strukturbiokemi
KEMM30 Molekylära drivkrafter och kemisk bindning
KEMM76 Avancerad analytisk kemi
KEMM77 Avancerad yt- och kolloidkemi

Kurser på grundnivå VT19

KEMA01 Organisk kemi - grundkurs
KEMA03 Biokemi - grundkurs
KEMA20 Allmän kemi
KEMB09 Fysikalisk kemi
KEMB22 Oorganisk kemi
KEMB29 Spektroskopi och dynamik
KEMC03 Experimentell proteinkemi
MOBA02 Cellens kemi

Kurser på avancerad nivå VT19

KEMM01 Organisk kemi - fördjupningskurs
KEMM12 Metallorganisk kemi
KEMM13 Biokemi - fördjupningskurs
KEMM17 Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning
KEMM19 Optiska metoder i molekylär spektroskopi
KEMM28 Molekylär kvantmekanik
KEMM37 Spridningsmetoder
KEMM38 Statistisk termodynamik och molekylsimulering