lunduniversity.lu.se

Education in Chemistry

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Covid-19

Nedan kan du läsa om vad som gäller för utbildning vid Kemiska institutionen.
Informationen är uppdaterad den 29 juni och uppdateras så fort nya besked kommer.

Uppsamlingstentor i augusti

Uppsamlingstentorna i augusti kommer att ske online via Canvas och Zoom. Anmälan är obligatorisk och öppnar tre veckor innan tentamenstillfället och stänger en veckan innan. Tentaschema finns på TimeEdit.

Anmälan görs via Studentportalen/Ladok

 

Utbildning vid Kemiska institutionen höstterminen 2021

Universitetet har 2021-06-17 beslutat att under hösten 2021, fram till 1 november, stegvis återgå till utbildning utan restriktioner. Återgången ska genomföras utifrån respektive verksamhets förutsättningar och med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kemiska institutionens bedömning är att undervisning och examination under första delen av höstterminen (läsperiod 1) genomförs både i universitetets lokaler och digitalt, utifrån gällande regler och rekommendationer från ansvariga myndigheter och med hänsyn till rådande smittspridning. 

Det innebär att laborationer och andra praktiska moment kommer att genomföras på plats i Kemicentrums lokaler. Detta kommer ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer med mindre grupper, individuella laborationer och nödvändig skyddsutrustning. Övningar och seminarier kommer också i möjligaste mån att genomföras på campus. Föreläsningar kommer att genomföras digitalt.

Från och med den 1 november 2021 kommer även föreläsningar att bli fysiska igen – det vill säga genomföras på plats på campus. 

Beslut och rekommendationer uppdateras löpande om smittläget ändras.

Kemiska institutionen planerar för både digitala och fysiska upprop. Mer information om upprop/kursstart  och undervisningen på terminens inledande kurser kommer att skickas ut i kallelsen som går ut via e-mail till antagna studenter under vecka 31-32.

 

Tekniska krav för att kunna delta i digital undervisning

 • Undervisningen kommer att bedrivas via livesända föreläsningar, livesända seminarier och inspelat material.
 • Kemiska institutionen rekommenderar starkt ett aktivt deltagande med mikrofon och/eller kamera i föreläsningar och övningar. Studenter som ej deltar aktivt i obligatoriska moment riskerar att ej få godkänt resultat.
 • Alla studenter måste säkerställa tillgång till stabil internetuppkoppling via dator på egen hand. Detta är ett absolut krav för att kunna delta i undervisningen.
 • Kemiska institutionen använder lärplattformen Canvas, och studenter måste kunna säkerställa access till Canvas samt till Zoom.

Digital tentamen

 • Under läsperiod 1 på höstterminen, samt vid uppsamlingstillfällena i augusti kommer samtliga tentamen ske digitalt via Canvas med övervakning via Zoom.
 • Tekniska krav för att kunna delta vid tentamen är således de samma som för att kunna delta i undervisning, se ovan.
 • Anmälan är obligatorisk till samtliga tentamenstillfällen.
 • Anmälda studenter får access till en kursspecifik tentamensyta i Canvas en vecka innan tentamensdatum (inträffar detta under en helgdag publiceras ytan nästkommande vardag). På tentamensytan finns kursspecifik information om tentamensförfarandet samt instruktioner över hur Zoom-övervakandet går till. Studenterna uppmanas att så tidigt som möjligt läsa instruktionerna, öva på förfarandet och höra av sig till studentexp@kemi.lu.se vid eventuella problem.

 

Examensarbete

 • Det är viktigt att LU's centrala Covid19 regler och riktlinjer samt respektive avdelnings Covid19 regler och riktlinjer efterlevs. Det är handledarens ansvar att informera studenten om vilka eventuella regler som finns på den avdelning studenten utför sitt arbete.

 

En säker studiemiljö - allas ansvar

Alla måste bidra till ett gemensamt ansvarstagande för att upprätthålla en säker studiemiljö. Även när du är vaccinerad behöver du fortsätta visa hänsyn. Det kan finnas en viss risk att du kan bli sjuk, trots vaccinationen, och därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom. Det är därför mycket viktigt att du:

 • Stannar hemma vid symtom på covid-19
 • Håller avstånd
 • Tvättar händerna ofta och noga
 • Undvik att stanna kvar i universitetets lokaler längre än du behöver efter undervisning 
 • Respekterar avgränsningar i lokalerna
 • Respekterar möblering och inte flyttar runt stolar och bord

 

Tillgång till våra lokaler

 • Kemiska institutionen lokaler är öppna för studenter med passerkort. Studenter som inte har planerad undervisning i lokalerna avråds dock tills vidare från att vistas där, med undantag för nyttjande av resurser som bibliotek och datorsalar.

 

Stöd som finns att få