lunduniversity.lu.se

Education in Chemistry

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Covid-19

Nedan kan du läsa om vad som gäller för utbildning vid Kemiska institutionen.
Informationen är uppdaterad den 2 november och uppdateras så fort nya besked kommer.

 

Undervisning och examination från den 1 november (läsperiod 2)


Från den 1 november (läsperiod 2) genomförs undervisning vid Kemiska institutionen på campus med fullt utnyttjande av våra lokaler på Kemicentrum. Även examination kommer som huvudregel att ske på plats för kurserna med kursstart den 1 november.

Från den 1 november kan du som student alltså inte längre följa undervisningen på distans. Det betyder inte att all digital undervisning försvinner. Det kan t. ex. finnas pedagogiska eller andra skäl till att viss undervisning även fortsättningsvis ges digitalt.

Studieplatser, datorsalar och lunchrum på Kemicentrum är från den 1 november helt tillgängliga.


Omtentorna för läsperiod 1 sker digitalt

 • Omtentorna för de kurser som gick under läsperiod 1 (2021-08-31 - 2021-10-31) kommer att ske online via Canvas och Zoom.
 • Tekniska krav för att kunna delta vid tentamen är således de samma som för att kunna delta i digital undervisning, se nedan.
 • Anmälan är obligatorisk till samtliga tentamenstillfällen och öppnar tre veckor innan tentamenstillfället och stänger en vecka innan. Tentaschema finns på TimeEdit.
  Anmälan görs via Studentportalen/Ladok
 • Anmälda studenter får access till en kursspecifik tentamensyta i Canvas en vecka innan tentamensdatum (inträffar detta under en helgdag publiceras ytan nästkommande vardag). På tentamensytan finns kursspecifik information om tentamensförfarandet samt instruktioner över hur Zoom-övervakandet går till. Studenterna uppmanas att så tidigt som möjligt läsa instruktionerna, öva på förfarandet och höra av sig till studentexp@kemi.lu.se vid eventuella problem.

Tekniska krav för att kunna delta i digital undervisning

 • Undervisning kan även fortsättningsvis komma att bedrivas via livesända föreläsningar, livesända seminarier och inspelat material i pedagogisk syfte.
 • Kemiska institutionen rekommenderar starkt ett aktivt deltagande med mikrofon och/eller kamera i digitala föreläsningar och övningar. Studenter som ej deltar aktivt i obligatoriska moment riskerar att ej få godkänt resultat.
 • Alla studenter måste säkerställa tillgång till stabil internetuppkoppling via dator på egen hand. Detta är ett absolut krav för att kunna delta i undervisningen.
 • Kemiska institutionen använder lärplattformen Canvas, och studenter måste kunna säkerställa access till Canvas samt till Zoom.

En säker studiemiljö - allas ansvar

Alla måste bidra till ett gemensamt ansvarstagande för att upprätthålla en säker studiemiljö. Även när du är vaccinerad behöver du fortsätta visa hänsyn. Det kan finnas en viss risk att du kan bli sjuk, trots vaccinationen, och därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom. Det är därför mycket viktigt att du:

 • Stannar hemma vid symtom på covid-19
 • Håller avstånd
 • Tvättar händerna ofta och noga

Om du känner dig sjuk

Om du blir sjuk är det viktigt att du följer riktlinjerna i "Checklista för student vid Covid-19" som ska finnas publicerad på respektive kursyta på Canvas. 

Se aktuell infomation från folkhälsomyndigheten:

Rekommendationer till allmänheten om att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion - folkhalsomyndigheten.se

Studera under sjukperioden

Om du är sjuk med symtom men ändå kan studera kan du kontakta din kursansvarige lärare och fråga om hur du kan delta i undervisningen.