lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

SI

Vad är SI?

SI står för Samverkans-Inlärning (eller Supplemental Instruction) och bygger på kollaborativt lärande. Det är en del i våra inledande kurser, KEMA20 och KEMA01, och innebär att en student som läst kursen tidigare regelbundet leder en studiegrupp med 5-15 studenter på kursen. Arbetet i studiegruppen styrs främst av deltagarna, saker i kursen de tycker är svåra eller vill ha hjälp med, men ledaren förbereder även uppgifter ifall gruppen inte har egna önskemål. Sedan jobbar gruppen med detta tillsammans. Studentledaren är inte lärare, utan fungerar mer som bollplank och mentor. 

Lunds Universitet är europeiskt centrum för metoden, och mer information om SI finns på deras hemsida:

Om SI

Att bli SI-ledare

Gillar du ledarskap och att arbeta i grupp? Tycker du det är roligt att dela med dig av din kunskap? Då kanske du ska fundera på att bli SI-ledare! Det är ett roligt sätt att knyta nya kontakter och att utöka sin egen kunskap genom att lära andra. Är du nyfiken på pedagogik och kanske funderar på om lärare vore ett alternativ efter studierna är detta ett bra sätt att utforska en typ av undervisande roll. 

Som SI-ledare har du hand om ett antal studiegrupper i kursen KEMA20 eller KEMA01, där ni tillsammans diskuterar olika uppgifter i kursen. Du är inte lärare, studenter ska själva diskutera fram lösningar, men fungerar mer som mentor som guidar studenterna i deras diskussion. Före, under och efter kursen har du nära kontakt med kursansvarig och med institutionens kontaktperson, Sophie Manner, som handleder alla SI-ledare och har regelbundna möten med dem, där de får träffas och utbyta erfarenheter. Mer information hittar du här:

Arbeta som SI-ledare

Ledarutbildning

För att bli SI-ledare få du gå en tvådagarsutbildning som blandar teori och praktik. Du lär dig om metoden och vad det praktiskt innebär för dig som ledare. Datum och anmälan till SI-ledarutbildningar hittar du här:

SI-ledarutbildning