lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Stöd

Att läsa på universitetet ska vara en positiv upplevelse under lika förutsättningar, och vi vill att alla våra studenter ska må bra under tiden de läser här. Om du behöver stöd under din studietid finns det mycket hjälp att få. Till höger (nedan i mobil) finns en mer fullständig lista med alla stödfunktioner vid Lunds universitet.

Studenthälsan

Hit ska du vända dig om du är oroad, stressad, har prestationsångest eller på annat sätt mår dåligt eller vill förändra din livsstil. De har tystnadsplikt och finns där om du behöver någon att prata med eller behöver hjälp att hitta rätt hjälp, men har även kurser och föreläsningar och kan ge internetbaserad behandling. Hör gärna av dig till dem så fort som möjligt om du börjar må dåligt, det är inte meningen att man ska må dåligt under sin studietid. 

Pedagogiskt stöd

För dig som har eller utreds för en varaktig funktionsnedsättning, till exempel dyslexi, adhd eller någon form av rörelsehinder, finns pedagogiskt stöd. De kan hjälpa till med många olika stödåtgärder, till exempel anteckningsstöd eller olika former av särskild tentamen. Du måste kunna uppvisa intyg på din funktionsnedsättning från läkare eller motsvarande och kom ihåg att du måste ansöka om stöd minst två veckor före kursstart. 

Studieverkstaden

Studieverkstaden kan hjälpa dig med studieteknik, att förbättra ditt skrivande eller dina presentationer. De ger individuell handledning och du kan kontakta dem för frågor kring alla typer av inlämningsuppgifter, allt från hjälp att tydliggöra instruktionerna man fått till hur man strukturerar sin text och hjälp med skrivprocessen. De håller också i kurser och andra aktiviteter, bland annat grupper mot prokrastinering.