lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Studentkåren

KERUB (KEmisternas Råd för UtbildningsBevakning) är ett studieråd under Lunds Naturvetarkår (LUNA). Som studieråd arbetar vi främst med utbildningsbevakning för den naturvetenskapliga fakulteten och för utbildningen på kemicentrum.

Utbildningsbevakningen innefattar bland annat att se till att institutionen följer universitetets rättighetslista. För att fullfölja arbetet sitter vi med i flera av institutionernas styrelser, som t.ex. GU nämnden (grundutbildningsfrågor), HMS-styrelsen (hälsa, miljö och säkerhet) och husstyrelsen (byggnadsfrågor). Inom studierådet lägger vi även mycket fokus på kursutvärderingar. Vi har två representanter i kårens representativa kollegium (RK) som är kårens högst beslutande organ.

Förutom studiebevakningen arrangerar vi även sociala aktiviteter för våra medlemmar. Exempel på sådana aktiviteter är t.ex. sittningar, pingis (vi har ett eget pingisbord) och studiekvällar.

Vi har även studentsäkerhetsrepresentanter, David Pålsson/Vendela Gustavsson som du kan kontakta om du känner dig illa behandlad eller om du blivit utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier. De har tystnadsplikt och kan även i många fall ta ärendet vidare utan att röja din identitet, men gör det endast med ditt medgivande. Mer information om detta finns på LUNAs hemsida.

Vår styrelse sitter i styrelserummet som ligger vid lunchrummet på Kemicentrum. Vi sitter där måndag – fredag kl. 12-13. Kom gärna och knacka på!

Kontakta oss: kerub-ordf@luna.lu.se

Du är naturligtvis även välkommen att höra av dig till kåren.

LUNA, Lunds naturvetarkår

/KERUB