lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Ny/blivande student

Välkommen! Vad roligt att du funderar på att läsa kemi vid Lunds Universitet!

Vi erbjuder kandidatutbildningar som ger en bred grund inom alla områden av kemi, där du kan börja rikta in dig mot de områden som intresserar dig mest. På masternivå finns tre olika inriktningar som i detalj utforskar olika områden av kemi. Våra utbildningar håller mycket hög klass, med stort fokus på laborationer och praktiska övningar, och våra lärare tillhör toppskiktet av kemisk kompetens både i Sverige och internationellt. Som student har du stor närhet till den senaste forskningen och det geografiska läget mitt in den kreativa och innovationsrika Öresundsregionen, med närhet till flera stora industrier och forskningscentrum, är till stor fördel under studierna och för framtida karriärmöjligheter.

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser inom kemi fördelade över ett kandidatprogram med två olika ingångar och ett masterprogram med tre specialiserade spår. 

Våra kurser

Våra kandidatprogram

Våra masterprogram

Utbildningen äger rum på Kemicentrum, som är utrustat med ett eget bibliotek, moderna lokaler och laboratorier och toppmodern utrustning. 

Läs mer om våra lokaler.

Lärare i världsklass

Undervisningen på samtliga av våra kurser utförs av kompetenta lärare som också bedriver egen forskning. I många kurser får du möta våra engagerade kursassistenter, som handleder laborationer och övningar och är doktorander med egna forskningsprojekt. Kombinationen av ledande forskare som lär ut principerna och teorierna i deras olika ämnen, tillsammans med doktorandernas handledning av praktiska metoder de själva använder i sitt arbete, ger våra utbildningar en hög kvalitet och förankring i pågående forskningsarbete.  

För exempel på de forskare du kan träffa på under din utbildning:

Möt våra lärare

Eller läs om vad olika forskningsavdelningar jobbar med, och vilka företag och innovationer det har lett till:

Forskning vid kemiska institutionen

Kåren hälsar dig välkommen

Som student vid naturvetenskapliga fakulteten är du välkommen att tillhöra Lunds naturvetarkår (LUNA), som bland annat inkluderar KEmisternas Råd för UtbildningsBevakning (KERUB). Studentkåren arbetar främst med utbildningsbevakning, och har som syfte att upprätthålla hög kvalitet i alla utbildningar vid Lunds universitet. Förutom utbildningsbevakning anordnar studentkårerna även sociala aktiviteter, bidrar med näringslivskontakter, arbetsmarknadsdagar och föreläsningar. De arrangerar även välkomstaktiviteter för nya studenter.

LUNA

KERUB

Läs mer om LUNAs aktiviteter för nya studenter