lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Antagningsprocessen

Vad roligt att du funderar på att söka till kemi vid Lunds Universitet! Här finns information om ansökan och olika former av antagning. Det finns även mycket information på Lunds Universitets centrala sidor om antagning, som är länkade till höger (nedan för mobil). 

Anmälan

Anmälan till våra program och kurser sker via antagning.se, som också innehåller detaljerad information om hur du ansöker. 

Antagning, i flera omgångar

Antagning till ett kandidatprogram eller fristående kurser sker i två omgångar, medan för masterprogram får man bara ett antagningsbesked. 

När du anmält dig till ett kandidatprogram eller en kurs kommer ett första antagningsbesked i mitten av juli för höstterminen och i början av december för vårterminen. Du måste svara på detta antagningsbesked för att få behålla din plats! 

Inför antagningsomgång 2 öppnar utbildningar med lediga platser för sen anmälan. Om du tackat ja till en plats behöver du inte göra en ny ansökan i denna omgång. Efter den andra omgången får du ett nytt antagningsbesked, som kommer i början av augusti för höstterminen och i slutet av december för vårterminen. Om du efter detta antagningsbesked vill lämna återbud gör du det på antagning.se.

Olika antagningsbesked

När du får ditt antagningsbesked finns det några olika former detta kan ha:

Antagen

Grattis, du är antagen till din sökta utbildning vid kemiska institutionen! Så länge du kommer ihåg att tacka ja till din plats i den första antagningsomgången är du garanterad en plats och är redo att börja dina studier. 

Antagen med villkor

Om du sökt kurser, antingen fristående eller som en del av din utbildning, eller om du sökt till ett masterprogram, kan du bli antagen med villkor. Det innebär att du är antagen, förutsatt att de krav som står i antagningsbeskedet uppfylls. Det kan till exempel vara att du måste får godkänt på en kurs du läser för tillfället som är ett förkunskapskrav för kursen du sökt, eller att du ska ha ansökt om en kandidatexamen, när du söker en master. Det ska gå att bevisa att villkoret för att få börja på din utbildning är uppfyllt senast vid upprop på din första kurs.  

Antagen som reserv

Har du blivit antagen som reserv innebär det att alla platser på utbildningen är fyllda och att du blivit placerad på en reservlista. Om det kommer in återbud eller avhopp från utbildningen antas nya studenter från reservlistan. Du bör i antagningsbeskedet få information om vilken plats du har i listan, och det är möjligt att stå på flera listor till samma utbildning. 

Om man som reserv blir antagen kan detta ske med mycket kort varsel. Reserver tas in på en utbildning fram till senast en vecka efter att utbildningen har startat. 

Introduktionsmöte och registrering

Vid starten av varje kurs hålls det ett introduktionsmöte (upprop). Det är obligatoriskt att du går på uppropet om du har blivit antagen och tackat ja till en utbildning för att du ska få behålla din plats på kursen/programmet. Om du får förhinder och inte kan komma måste du meddela detta i förväg. Registrering på kursen och det program du är antagen till sker i samband med introduktionsmötet. Du måste vara registrerad för att ha rätt till studiestöd från CSN.

Du hittar information om tid och plats för upprop i kallelsen som skickas ut senast en vecka innan kursstart eller i schemat för kursen, som finns på kurshemsidan för varje kurs.