lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Tillgodoräknande

Som student vid Lunds universitet har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning tillgodoräknad. Detta gäller både svensk och utländsk utbildning.

För att din ansökan ska prövas vid kemiska institutionen behöver du vara antagen till och bedriva studier här.

Tillgodoräknande av utbytesstudier

För utbytesstudier gäller särskilda rutiner avseende handlingar/meriter. Ta alltid reda på i förväg vad som gäller för tillgodoräknande av kurser från det universitet du ska läsa vid. Kontrollera före utresa hur många högskolepoäng vid Lunds universitet som kursen/kurserna du ska läsa utomlands motsvarar.

Generell information om tillgodoräknande vid utlandsstudier hittar du på Naturvetenskapliga fakultetens hemsida.

Ansökan

Du ansöker om tillgodoräknande via blanketten nedan, som sedan ska lämnas till Studentexpeditionen. Ansökan består av en blankett samt handlingar/meriter. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan. Handläggningstiden kan vara upp till åtta veckor. 

Ansökningsblankett

Du måste bifoga styrkta handlingar/meriter i din ansökan

  • För avslutad kurs: kursbevis (exempelvis Ladok-utdrag eller Transcript of records) och kursplan, inklusive litteraturlista. 
  • För oavslutad kurs: studieintyg och kursplan, inklusive litteraturlista.

Beslut

Om du beviljas ett tillgodoräknande så kommer det att föras in i Ladok.

Om din ansökan inte beviljas så kan du enligt Högskoleförordningen kapitel 12, paragraf 2, överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan. Skicka överklagandet till:

Överklagandenämnden för högskolan
Lunds Universitet
Box 117
221 00 Lund

Behandling av dina personuppgifter

Handlingar för tillgodoräknande diarieförs. I handläggning kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.