lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Våra lokaler

Utbildningen äger rum på Kemicentrum, som är nordens största centrum för utbildning och forskning inom kemi. Här samsas avancerade forskningslabb med moderna lokaler för undervisning, såsom olika typer av välutrustade laborationssalar, datorsalar, grupprum och tysta studierum. Vi har även ett egen bibliotek som kan hjälpa till med allt från beställning av kurslitteratur till publicering av ditt examensarbete, samt vårt eget tryckeri för tryck av, bland annat, olika typer av kursmaterial. 

Undervisningssalar

Kemicentrum har moderna lokaler för olika typer av undervisning. Detta inkluderar:

Studentutrymmen

Sommaren 2019 renoverades en hel sektion av kemicentrum för att erbjuda olika typer lokaler för studenter utanför schemalagd tid.

Här finns nu helt nya lunchrum för studenter där man kan värma medhavd mat och styrelserum för kåren. 

Grupprummen är till för mindre grupper av studenter och finns i olika storlekar. De behöver inte bokas och är den perfekta platsen att träffas för att skriva grupparbeten ihop, eller för att tentaplugga tillsammans. 

De tysta studierummen är istället till för dig som vill kunna arbeta ostört, men av olika anledningar tycker det är lättare att jobba någon annan stans än hemma. 

Forskningsutrustning och infrastruktur

Kemicentrum är inte bara ett centrum för lärande, utan även ett av nordens största forskningscentra inom kemi med tillgång till toppmodern utrustning och infrastruktur. Detta inkluderar bland annat elektronmikroskop, en orbi-trap massspektrometer och NMR-instrument. Dessutom är våra forskare involverade i och har regelbunden tillgång till regionens stora infrastruktur, synkotronen MAX IV, och kommer även vara användare av neutronkällan ESS som byggs i utkanten av Lund just nu. Denna specialiserade utrustning används i vissa av våra avancerade kurser, och med möjligheter att få erfarenhet av deras användning under sitt examensarbete. 

Läs mer om infrastrukturen kring Lund här:

MAX IV

ESS