lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

GU-nämnden

GrundUtbildningsnämnden (GU nämnden) består av studierektor (ordförande), studievägledare (sekreterare), fyra ordinarie ledamöter och fyra suppleanter från lärar/forskarkåren, samt två doktorand- och två studentrepresentanter. Bibliotekarien, studieadministratören, kommunikatören och alla huvudlärare är också alltid inbjudna, även om de inte har rösträtt. 

GU nämnden har till uppgift att ange riktlinjer för undervisning och examination, samt bereda förslag gällande undervisning för beslut i KILU styrelse. 

GU-nämndens sammansättning

ORDFÖRANDE
Sophie Manner, studierektor

LEDAMÖTER
Lärare

Peter Spégel
Ulf Ellervik (suppleant)

Viveka Alfredsson
Jens Uhlig (suppleant)

Urban Johanson
Ingemar André (suppleant)

Joakim Stenhammar
Mikael Lund (suppleant)

Doktorander
En vakant plats
En vakant plats (suppleant)

En vakant plats
En vakant plats (suppleant)

Studenter
En vakant plats
En vakant plats (suppleant)

En vakant plats
En vakant plats (suppleant)

SEKRETERARE
Lovisa Andersson