lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Organisation

Kemicentrum

Kemicentrum är en av skandiaviens största centrum för forskning och utbildning inom kemi. Kemicentrum omfattar alla kemiämnen inom den naturvetenskapliga fakulteten (NF) och inom Lunds tekniska högskola (LTH), som är en del av Lunds universitet. Kemicentrum är beläget i det norra universitetsområdet i Lund, ca 8 minuter med buss från centrum. 

Information om hur du hittar hit

Kemicentrum består av tre institutioner:

Kemiska institutionen

Institutionen för kemiteknik

Institutionen för livsmedelsteknik

Grundutbildningen i kemi är en del av kemiska institutionen.

Kemiska institutionen

Kemiska institutionen är organiserad i fyra forskningsenheter som består av en eller flera forskargrupperingar som antingen tillhör NF eller LTH. Här är de forskningsenheter/grupperingar som tillhör grundutbildningen i kemi. Dessa består i sin tur oftast av flera olika forskargrupper och forskningsprojekt.

Biokemi och strukturbiologi

Fysikalisk kemi

Kemisk fysik

Centrum för analys och syntes, CAS

Teoretisk kemi

Ledning och organisation för undervisningen

Grundutbildningen leds av en studierektor, via delegation från prefekten som är ytterst ansvarig, och en nämnd (GU nämnden, se separat sida i menyn). Inom organisationens administration finns även en studievägledare och en utbildningsadministratör, samt en labbingenjör som sköter underhåll och förberedelser inför laborationer som utförs i kurslabben på plan 0. Varje ämnesområde har en huvudlärare (HUL), som ansvarar för att bevaka sitt utbildningsområde.

Inom grundutbildning i kemi undervisar ett 30 tal lärare som också är forskare inom olika kurser.

Huvudlärare

Varje område inom kemi har en HUvudLärare (HUL), som ansvarar för att bevaka undervisningen inom det området. Nedan finns kontaktinformation för samtliga HUL vid kemi.

Margareta Sandahl                       
Analytisk kemi
margareta.sandahl@chem.lu.se

Jens Uhlig                    
Kemisk fysik
jens.uhlig@chemphys.lu.se

Karin Schillén                             
Fysikalisk kemi
karin.schillen@fkem1.lu.se

Ola Wendt
Oorganisk kemi
ola.wendt@chem.lu.se

Valera Veryazov                    
Teoretisk kemi
valera.veryazov@teokem.lu.se

Peter Somfai            
Organisk kemi
peter.somfai@chem.lu.se

Urban Johanson
Biokemi och Strukturbiologi
urban.johanson@biochemistry.lu.se