lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Utbildning

Vill du vara med och förstå, förklara och förbättra världen runt omkring oss?

Då kanske en utbildning i kemi är något för dig!

Kemi är hur allt runtomkring oss fungerar och samverkar på molekylnivå, det är hur dina muskler slappnar av, hur man konverterar olja till plast och hur man tillverkar huvudvärkstabletter. Kemister behövs för att förstå och framställa läkemedel för obotliga sjukdomar som cancer och Alzheimers, för att hitta alternativ till olja och fossila bränslen och mycket annat. På den naturvetenskapliga grundutbildningen i kemi får du en bred kompetens som både täcker en djupgående teoretisk förståelse för kemiska principer och gedigen praktisk erfarenhet. Du lär dig kommunicera med andra kemister, att arbeta i grupp och att utföra individuella forskningsprojekt. Vi har ett stort kursutbud på både grund- och avancerad nivå som ger dig möjligheten att skräddarsy din egen utbildning.

Det finns många anledningar att läsa här. Våra laboratorier och lokaler håller mycket hög klass och våra lärare tillhör toppskiktet av kemisk kompetens både i Sverige och internationellt.

Arbetsmarknaden är god för kemister, särskilt i regionen, och en hög andel av de som utbildas här får sedan jobb inom kemi. Med en examen i kemi har du en spännande och bred arbetsmarknad framför dig och tidigare studenter jobbar nu inom produktion, kvalitetskontroll och forskningslabb på många olika företag i regionen, Sverige och utomlands, till exempel Höganäs AB, Pfizer och AkzoNobel. Kemister efterfrågas bland annat inom miljö, samt läkemedels- och livsmedelsindustrin och efterfrågan på lärare med kemikunskaper är mycket stor. 

Mer om vad du kan arbeta med efter utbildningen och om arbetsmarknaden för kemister kan du läsa om här:

Efter studierna

Våra utbildningar

Grundnivå: kandidatprogram

Kandidatprogrammet i kemi är utformat för att ge en stabil grund att stå på inom alla olika områden inom kemi. Du lär sig arbeta med DNA och protein, grundläggande metoder för syntes av molekyler och många olika metoder att mäta och separera olika substanser, till exempel spektroskopi och kromatografi. Du får även möjlighet att börja specialisera dig genom examensarbetet. 

Ett naturvetenskapligt kandidatprogram innebär 3 års heltidsstudier, 180 högskolepoäng (hp), och leder till en kandidatexamen. Du som vill läsa kemi kan kan välja mellan två olika programingångar: kemi eller kemi/molekylärbiologi, där du efter halva studietiden kan välja om du vill fortsätta studierna mot en kandidatexamen i kemi eller molekylärbiologi.

Avancerad nivå: masterprogram

Masterprogrammet i kemi ger dig möjlighet att djupdyka inom det område av kemi som mest intresserar dig. Ett naturvetenskapligt masterprogram är 2 års heltidsstudier, 120 hp, och du kan välja mellan tre olika inriktningar på vårt masterprogram i kemi: syntetisk och analytisk kemi, biokemi samt fysikalisk kemi. Inom varje inriktning finns specialiserade kurser där undervisningen ligger i forskningens framkant och du får möjlighet att arbeta med avancerade tekniker inom ditt valda område. Det individuella examensarbetet ger gedigen erfarenhet att arbeta i forskningsmiljö med frågor som aktivt för forskningen framåt. 

Fristående kurser

De flesta kurser i kemi kan även läsas som fristående kurs. Dessa kurser sökes individuellt via antagning.se. Detta kan ge möjlighet att komplettera en annan utbildning med kemi, eller att fokusera endast på kurser inom ett snävare område för fortbildning. 

Lärarutbildning

Det finns idag ett stort behov att fler utbildade ämneslärare i kemi. Att undervisa kan vara mycket inspirerande och givande och det är inte ovanligt att man bestämmer att fortsätta läsa ett ämne tack vare en bra lärare. Kemilärare kan man antingen bli genom att läsa en ämneslärarutbildning, som ger behörighet för gymnasiet och högstadiet, eller genom att läsa kompletterande pedagogisk utbildning. Det senare ger möjligheten att komplettera med den pedagogiska delen av lärarutbildningen efter att man läst ett eller två ämnen. Utbildningen är tre terminer, 90 hp, heltidsstudier och praktik och kräver att du läst 120 hp inom ett ämne (inklusive ett självständigt arbete på minst 15 hp) för ettämneslärare, samt 90 hp i ett andra ämne för tvåämneslärare. 

Läs mer om de olika möjligheterna att bli lärare här:

Ämneslärarutbildning

Kompletterande Pedagogisk Utbildning

Forskarutbildning

För dig med en masterexamen finns möjlighet att fortsätta på forskarutbildningen och doktorera. Att doktorera är ungefär som att jobba som lärling för att bli forskare: du jobbar med ditt eget forskningsprojekt, guidad av en handledare, samtidigt som du läser olika kurser för att fördjupa dig inom ditt område och lära dig det som behövs för att bli forskare. Du får också ofta möjlighet att undervisa, antingen som labbhandledare på lika kurser eller som handledare för ett examensarbete. En forskarutbildning burkar ta 4-5 år, beroende på hur mycket undervisning, kåruppdrag och annan tjänstgöring du har under tiden.

Läs mer om forskarutbildningen vid kemiska institutionen

Terminstider

Höstterminen 2022

Period 1: 29/8 - 30/10
Period 2: 31/10 - 15/1

Juluppehåll: 2022-12-22 - 2023-01-06

Vårterminen 2023

Period 1: 16/1 - 22/3
Period 2: 23/3 - 4/6

 

Hur är det att läsa kemi vid Lunds universitet?

UTBILDNINGSKATALOG 2021-2022