lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Kandidatprogram

Ett naturvetenskapligt kandidatprogram innebär 3 års heltidsstudier och leder fram till en kandidatexamen. Du läser ett basblock med obligatoriska kurser som ger en bred grund inom kemi, tillsammans med några valbara kurser som ger dig möjlighet att rikta in dig på det du är mest intresserad av. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, ett självständigt projekt som du utför i ett forskningslabb.

Utbildningsplan för naturvetenskapligt kandidatprogram

Efter kandidatexamen kan du läsa vidare inom ett masterprogram, motsvarande 2 års heltidsstudier. 

Ett program - två olika ingångar

Inom det naturvetenskapliga kandidatprogrammet kan du läsa kemi med två olika ingångar: Kemi eller Kemi/molekylärbiologi.  

Båda ingångarna är utbildningar för dig som vill tänka och arbeta molekylärt, experimentellt och problemlösande. Välj en utbildning som intresserar dig: tänk på att engagemang ofta är viktigt för att lyckas.

Antagning och programinformation

Under hemsidan för varje programingång hittar du specifik information och länkar gällande behörighet och antagning, samt annan nyttig information som rekommenderad studiegång och examenskrav. 

Information om antagningsprocessen, vad man bör tänka på och vad som ska göras hittar du här

Studiegång

De två kandidatprogrammen kemi och kemi/molekylärbiologi innehåller båda en rad obligatoriska kurser, ett obligatoriskt examensarbete, samt ett antal högskolepoäng där man läser valbara kurser. Dessa kurser är organiserade enligt en rekommenderad studiegång som finns under varje programingång i menyn. Denna studiegång är endast rekommenderad och det finns möjlighet att läsa kurserna i en annan ordning än vad som anges. Tänk på att du fortfarande behöver uppfylla förkunskapskraven för varje kurs och att många kurser bara ges en gång per år, vilket ändå kan begränsa studieupplägget något. Men man kan till exempel välja att läsa vissa valbara kurser före några av de obligatoriska kurserna eller att göra examensarbetet på hösten eller sommaren. Specifika instruktioner för hur du gör om du vill göra ditt examensarbete på sommaren, tillsammans med all annan information om examensarbeten, hittar du under sidan för examensarbete i menyn. Eftersom du själv ansöker om de kurser du vill läsa varje termin kan du sköta ditt kursupplägg själv. 

Vad får jag lära mig under utbildningen?