lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Kemi och Molekylärbiologi

Det naturvetenskapliga kandidatprogrammet i kemi/molekylärbiologi omfattar 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års heltidsstudier där man studerar liv och livsprocesser på det molekylära planet, på DNA- och proteinnivå. Du läser kemi för att förstå hur ämnen är uppbyggda och reagerar med varandra, tillsammans med biologi för att förstå hur dessa processer formar allt liv. Praktiska övningar som laborationer och experiment får stort utrymme och du undervisas av lärare som också är forskare, vilket innebär att du ofta får ta del av aktuella forskningsprojekt.

Gränslandet mellan biologi och kemi är hur livet fungerar på atom nivå och det är här många av morgondagens biomedicinska och biotekniska upptäckter finns.

Studiernas upplägg

För kandidatprogrammet i kemi/molekylärbiologi finns en rekommenderad studiegång (se bild till höger) där du under det första året läser kurser som ger en grundläggande förståelse för kemi, med möjlighet att läsa valbara kurser under våren. Under andra året läser du en blandning av kurser i kemi och biologi och väljer om du vill ta din kandidatexamen i kemi eller i molekylärbiologi. Sista året läggs fokus på det ämne du valt och du gör ett examensarbete på 15 eller 30 hp. 

Kursantagning

Som antagen till kandidatprogrammet i kemi har du platsgaranti på alla obligatoriska kurser, men då studiegången endast är rekommenderad är du inte automatiskt antagen på de kurser du ska läsa. Information om att söka kurser hittar du här

Det finns möjlighet att läsa kurserna i en annan ordning, förutsatt att man fortfarande uppfyller förkunskapskraven för varje kurs, och du ansöker själv vilka kurser du vill läsa varje termin. Om du vill ha hjälp med planering av din individuella studiegång kontakta studierektor Sophie Manner.

Examenskrav och obligatoriska kurser

Kandidatprogrammet i kemi/molekylärbiologi är en hybrid mellan ett kandidatprogram i kemi och ett i molekylärbiologi och det är möjligt att välja i vilken av dessa ämnen man vill ha ut sin examen. Vilka kurser som är obligatoriska beror därför på vilken examen du vill ha. Information om obligatoriska kurser och examenskrav finns på hemsidorna för dessa program:

Kemi

Molekylärbiologi