lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Kemi

Det naturvetenskapliga kandidatprogrammet i kemi omfattar 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års heltidsstudier och ger en bred och grundläggande kunskap inom de olika områdena av kemi. Under utbildningen får du kunskap om hur olika ämnen är uppbyggda samt hur och varför de reagerar med varandra i kurser som fokuserar på allt från fysikalisk kemi till analytisk kemi och biokemi. Praktiska övningar som laborationer och experiment får stort utrymme och du undervisas av lärare som också är forskare, vilket innebär att du ofta får ta del av aktuella forskningsprojekt.

Vi står idag inför en livsviktig anpassning av vår material- och energianvändning för att skapa ett mer hållbart samhälle. I detta arbete krävs kemister med en stor dos nytänkande och kreativitet. Kemister behövs även för att lösa medicinska problem på molekylär nivå så vi kan bekämpa framtida sjukdomar och virus.

Studiernas upplägg

För kandidatprogrammet i kemi finns en rekommenderad studiegång (se bild till höger, nedan för mobil) där du under det första året läser kurser som ger en grundläggande förståelse för kemi och basal träning av laborativa färdigheter, samt en grundläggande kurs i matematik. Under andra året läser du i huvudsak obligatoriska kurser, medan du i år tre läser mest valfria kurser, samt gör ett examensarbete på 15 eller 30 hp.

Kursantagning

Som antagen till kandidatprogrammet i kemi har du platsgaranti på alla obligatoriska kurser, men då studiegången endast är rekommenderad är du inte automatiskt antagen på de kurser du ska läsa. Information om att söka kurser hittar du här

Det finns möjlighet att läsa kurserna i en annan ordning, förutsatt att man fortfarande uppfyller förkunskapskraven för varje kurs, och du ansöker själv vilka kurser du vill läsa varje termin. Om du vill ha hjälp med planering av din individuella studiegång kontakta studierektor Sophie Manner

Obligatoriska kurser

Följande kurser är obligatoriska för en kandidatexamen i kemi:

Valfria kurser på grundnivå inom kemi

Det är möjligt att välja en kurs på avancerad nivå som valfri kurs, om man uppfyller förkunskapskraven för kursen i fråga.

Examenskrav

För att ta ut en naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområde kemi, 180 hp, krävs följande:

  • Avslutade kurser om minst 180 hp
  • Minst 120 hp obligatoriska kurser i kemi
  • Minst 30 hp i annat/andra ämnen än kemi vari ska ingå MATA02 Matematik för naturvetare 15 hp eller motsvarande.
  • Ett examensarbete om minst 15 hp

För att få påbörja en master i kemi vid Lunds Universitet måste du ha ansökt om din kandidatexamen senast dagen innan uppropsdagen för masterutbildningen. För att få ut din examen måste du ansöka om den. Information om hur du gör det hittar du under Examen i menyn. 

Gamla kurser

Följande kurser har tidigare räknats som obligatoriska, men sedermera ersatts, och kan därför räknas in bland de 120 hp obligatoriska kurser som krävs för att få ut en kandidatexamen.