lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Kurser

Vi erbjuder ett brett utbud av olika kurser i kemi på grund- och avancerad nivå. Generellt ges kurser på grundnivå på svenska, medan avancerade kurser ges på engelska. Undantagen är grundkurserna Experimentell proteinkemi (KEMC03), som ges på engelska, och Cellens kemi (MOBA02) som ges på engelska på hösten och svenska på våren. 

Information om kursansvarig lärare, schema och kursplaner finns på hemsidan för varje kurs, som man hittar under Grundkurser och Avancerade kurser i menyn, där man även kan se när kurserna går. Notera att kurshemsidorna endast finns tillgängliga på det språk som kursen ges. 

Att söka kurser

Platsgaranti

Som antagen till ett kandidatprogram i kemi har du har platsgaranti på alla obligatoriska kurser som ingår i det programmet, medan masterstudenter har platsgaranti på alla kurser som finns i deras rekommenderade studiegång, vilket finns på hemsidan för varje masterprogram i menyn. Platsgarantin gäller endast om du söker kurserna som en del av programmet, inte om du söker dem som fristående kurser. Platsgaranti innebär att du är garanterad att få läsa dem, men du blir inte automatiskt antagen till dem. Detta är för att studiegången för ett visst program endast är rekommenderad och det går att organisera sitt program på flera sätt. Av denna anledning behöver du söka kurserna som en del av programmet för kommande termin.

Att söka kurser

Detta görs via antagning.se och ska ske innan 15 oktober för kurser på våren och 15 april för kurser på hösten. Inför första terminen på kandidatprogrammet är du automatiskt antagen till de nybörjarkurserna och behöver därför enbart ta tag i det om du vill läsa något annat, detta gäller dock enbart första terminen.

Att bli registrerad på kurser

För att bli registrerad på kursen måste du logga in på Ladok och registrera dig. Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och är öppen till och med kursstartsdagen. Du måste även medverka vid det obligatoriska introduktionsmötet. Datum och tid för introduktionsmötet finns i kallelsen som skickas ut ca två veckor innan kursstart. Om du har ett giltigt skäl till att inte kunna närvara på introduktionsmötet ska du kontakta studentexpeditionen i god tid innan upprop.