lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

KEMA01 Organisk kemi - grundkurs

Kursen omfattar 7,5 hp och ges på halvfart under andra halvan av höst- och vårterminerna.

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för organisk kemi. Speciell vikt läggs på att förstå kemisk bindning, struktur och reaktivitet. I kursens betonas förståelse för ämnet snarare än utantillinlärning.

Schema

Kursmaterial och kommunikation

Tillgängligt kursmaterial samt all kommunikation med kursens studenter sker via Canvas.
Canvasytan öppnar en vecka innan kursstart. Efter kursstart stängs ytan för de studenter som inte registrerat sig på kursen.

Lärplattformen Canvas - Canvas.education.lu.se

Kursansvarig lärare

Kurslitteratur

Burrows, A., Holman, J., Parsons, A., Pilling, G., Price, G.
Chemistry3 - Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry   
4th edition, Oxford University Press