lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

KEMA03 Biokemi - grundkurs

Kursen omfattar 7,5 hp och ges på halvfart under andra halvan av höst- och vårterminerna. 

Kursens syfte är att ge studenterna en bas av kunskap och förståelse vad gäller uppbyggnad, kemiska egenskaper, funktion och tredimensionell struktur hos centrala biomolekyler som DNA, RNA, proteiner, lipider och biologiska membran. Studenterna kommer också att bekanta sig med en rad centrala biokemiska processer i levande celler, så som enzymer och enzymatiska reaktioner, energiomvandling, oxidativ fosforylering och fotosyntes. 

Schema

Kursmaterial och kommunikation

Tillgängligt kursmaterial samt all kommunikation med kursens studenter sker via Canvas.
Canvasytan öppnar en vecka innan kursstart. Efter kursstart stängs ytan för de studenter som inte registrerat sig på kursen.

Lärplattformen Canvas - Canvas.education.lu.se

Kursansvarig lärare

Hösttermin
Herwig Schüler
herwig.schuler@biochemistry.lu.se

Vårtermin
Ingemar André
ingemar.andre@biochemistry.lu.se

Kurslitteratur

Miesfeld R. L., McEvoy M. M.
Biochemistry
W.W. Norton & Company Inc, 2021 alt. 2017