lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

KEMA20 Allmän kemi

Kursen omfattar 15 hp och ges på helfart under första halvan av höst- och vårterminerna.

"KEMA20 är en bra kurs om man kommer direkt från gymnasiet eftersom den repeterar vad man lärt sig samtidigt som den bygger vidare på ett bra sätt. Något som också är mycket positivt är att den har schemalagd studietid, som är en stor hjälp för att motivera en att plugga."

KEMA20 Allmän kemi syftar till att ge en gedigen förståelse för de grundläggande områdena inom kemi. Vi går igenom hur atomer och molekyler är uppbyggda, vilka krafter som håller dem samman samt vilka principer som kontrollerar detta. Inom termodynamiken studerar vi vad som är drivkraften i molekylernas värld. Vi lär oss de tre huvudsatserna och stöter bland annat på entalpi, inre energi och entropi. Termodynamiken kopplar till kemisk jämvikt och vi räknar på vilket pH som olika syror och baser ger upphov till. Inom kinetiken får vi en förståelse för reaktioners olika mekanismer. Kursen tar även upp grundläggande deskriptiv organisk och oorganisk kemi samt ger en introduktion till fasta tillståndets kemi. Förutom teoridelen så innehåller kursen en serie laborationer samt ett projektarbete. 

Tentamen

Anmälan till tentamen är obligatorisk och sker via studentportalen.
Mer information finns på sidan: Tenta

Tentamensdatum Anmälan öppnar Anmälan stänger
2021-08-12 2021-07-22 2021-08-05
2021-10-28 2021-10-07 2021-10-21
2021-11-20 2021-10-30 2021-11-13

Kursmaterial och kommunikation

Tillgängligt kursmaterial samt all kommunikation med kursens studenter sker via Canvas. Du har endast tillgång till kursen på Canvas efter att du blivit registrerad på den. 

Frånvaroanmälan

Vid sjukdom eller annan frånvaro i samband med lab ska sjukanmälan ske via mail till kursassistent, med cc till labbadministratören. I samband med grupparbetesredovisning ska frånvaro anmälas till Viveka Alfredsson. 

Studiestöd

Stöduppgifter (pdf, 86 kb) i kemi med tillhörande lösningar (400 kB, pdf) täcker centrala delar av gymnasiekurserna.

Information

Kursen ersätter fr o m HT18 kurserna KEMA10 Allmän kemi, 7,5 hp, och KEMA12 Oorganisk kemi – grundkurs 7,5 hp.

Kursansvarig HT21

Sophie Manner
046-222 83 63
sophie.manner@chem.lu.se

Kurslitteratur

Burrows, A., Holman, J., Parsons, A., Pilling, G., Price, G.
Chemistry3 - Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry   
Third edition, Oxford University Press 2017

Kurskompendium

Lärare

Viveka Alfredsson
046-222 81 55
viveka.alfredsson@chem.lu.se

Sophie Manner
046-222 83 63
sophie.manner@chem.lu.se

Margareta Sandahl
046-222 49 95
margareta.sandahl@chem.lu.se

Magnus Ullner
046-222 82 42
magnus.ullner@teokem.lu.se

Eva Unger
eva.unger@chemphys.lu.se

Övningsledare

Per-Olof Widmark
046-222 82 36
per-olof.widmark@teokem.lu.se

Peter Jönsson
046-222 81 60
peter.jonsson@fkem1.lu.se

Viveka Alfredsson
046-222 81 55
viveka.alfredsson@chem.lu.se

Kursassistenter

Labbingenjör

Saywan Jamal
046-222 83 59
saywan.jamal@kilu.lu.se 

Labbadministratör

Lovisa Andersson
046-222 83 57
lovisa.andersson@kilu.lu.se

Kursombud

HT21