lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

KEMA20 Allmän kemi

Kursen omfattar 15 hp och ges på helfart under första halvan av höst- och vårterminerna.

"KEMA20 är en bra kurs om man kommer direkt från gymnasiet eftersom den repeterar vad man lärt sig samtidigt som den bygger vidare på ett bra sätt. Något som också är mycket positivt är att den har schemalagd studietid, som är en stor hjälp för att motivera en att plugga."

KEMA20 Allmän kemi syftar till att ge en gedigen förståelse för de grundläggande områdena inom kemi. Vi går igenom hur atomer och molekyler är uppbyggda, vilka krafter som håller dem samman samt vilka principer som kontrollerar detta. Inom termodynamiken studerar vi vad som är drivkraften i molekylernas värld. Vi lär oss de tre huvudsatserna och stöter bland annat på entalpi, inre energi och entropi. Termodynamiken kopplar till kemisk jämvikt och vi räknar på vilket pH som olika syror och baser ger upphov till. Inom kinetiken får vi en förståelse för reaktioners olika mekanismer. Kursen tar även upp grundläggande deskriptiv organisk och oorganisk kemi samt ger en introduktion till fasta tillståndets kemi. Förutom teoridelen så innehåller kursen en serie laborationer samt ett projektarbete. 

Schema

Kursmaterial och kommunikation

Tillgängligt kursmaterial samt all kommunikation med kursens studenter sker via Canvas.
Canvasytan öppnar cirka en vecka innan kursstart. Efter kursstart stängs ytan för de studenter som inte har registrerat sig på kursen.

Lärplattformen Canvas - Canvas.education.lu.se

Kursansvarig

Hösttermin
Sophie Manner
sophie.manner@chem.lu.se

Vårtermin
Viveka Alfredsson
viveka.alfredsson@chem.lu.se

Kurslitteratur

Burrows, A., Holman, J., Lancaster S., Overton T., Parsons, A., Pilling, G., Price, G.
Chemistry3 - Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry   
4th edition, Oxford University Press

Kurskompendium