lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

KEMB07 Yt- och kolloidkemi

Kursen omfattar 15 hp och ges på helfart under första halvan av vårterminen.

Många processer i naturen och många processer som vi utnyttjar dagligen pågår vid en gränsyta, som kan vara en flat yta eller ytan av en liten partikel (kolloid). Detta innefattar t.ex. de komplexa processer som föregår vid cellens yta, rengöring, målning, matlagning och industriella processer som utvinning av mineral, vattenrening, och produktion av kemikalier. Du kommer att lära dig mer om dessa tillämpningar och vilka mekanismer och krafter som är viktiga för att processerna ska fungera. Viktiga fenomen som vätning, aggregering, emulgering, dispergering och skumbildning kommer att diskuteras. Vi kommer också att diskutera ytors egenskaper vad gäller laddning och vätning och hur detta påverkar adsorption av olika ytaktiva ämnen. Ytakiva ämnen själv associerar i lösning i olika strukturer som beror på ämnenas molekylstruktur och omgivningens egenskaper. Du kommer också att få en överblick av olika experimentella tekniker inom yt- och kolloid kemi. Under laborationerna får du också möjlighet att använda några av dem. 

Tentamen

Anmälan till tentamen är obligatorisk och sker via studentportalen.
Mer information finns på sidan: Tenta

Tentamensdatum Anmälan öppnar Anmälan stänger
2021-03-22 2021-03-01 2021-03-15
2021-04-24 2021-04-03 2021-04-17
2021-08-23 2021-08-02 2021-08-16

Kursmaterial och kommunikation

Tillgängligt kursmaterial samt all kommunikation med kursens studenter sker via Canvas. Du har endast tillgång till kursen på Canvas efter att du blivit registrerad på den. 

Frånvaroanmälan

Vid sjukdom eller annan giltig frånvaro från de obligatoriska momenten sker anmälan till kursansvarig (Tommy Nylander). Vid frånvaro vid lab skickas även cc till labbadministratör (Sophie Manner).

Kursansvarig

Tommy Nylander
046-222 81 58, Mobil: 0709626099
tommy.nylander@fkem1.lu.se

Kurslitteratur

Kronberg, B., Wall, S. 
Yt- och kolloidkemi
Studentlitteratur, 2019, Upplaga 1

ISBN: 9789144038216

Övriga lärare

Emma Sparr
046-222 15 36
Emma.Sparr@fkem1.lu.se

Christelle Prinz
046-222 47 96
Christelle.Prinz@ftf.lth.se 

Viveka Alfredsson
046-222 81 55
Viveka.Alfredsson@fkem1.lu.se 

Kursassistenter

Labbingenjör

Saywan Jamal
046-222 83 59
saywan.jamal@kilu.lu.se 

Labbadministratör

Sophie Manner
046-222 83 63
studierektor@kemi.lu.se 

Kursombud