lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

KEMB09 Fysikalisk kemi - grundkurs

Kursen omfattar 15 hp och ges på helfart under andra halvan av vårterminen.

"Termodynamiken i den här kursen undervisas på ett bra sätt och är till hjälp eftersom det kommer upp i flera andra kurser."

I kursen behandlar vi termodynamiska begrepp som värme, temperatur, entropi, entalpi, Gibbs energi, jämvikter av olika processer med mera samt grunderna i kvantmekanik, där atomens struktur och periodiska systemets uppbyggnad samt molekyler och kemisk bindning diskuteras.

Kursmaterial och kommunikation

Tillgängligt kursmaterial samt all kommunikation med kursens studenter sker via Canvas.
Canvasytan öppnar en vecka innan kursstart. Efter kursstart stängs ytan för de studenter som inte registrerat sig på kursen.

Lärplattformen Canvas - Canvas.education.lu.se

Kursansvarig lärare

Kurslitteratur

Atkins P.W. och DePaula J.
Physical Chemistry
Senaste upplagan, Oxford Univ. Press

Kurskompendium