lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

KEMB09 Fysikalisk kemi - grundkurs

Kursen omfattar 15 hp och ges på helfart under andra halvan av vårterminen.

"Termodynamiken i den här kursen undervisas på ett bra sätt och är till hjälp eftersom det kommer upp i flera andra kurser."

I kursen behandlar vi termodynamiska begrepp som värme, temperatur, entropi, entalpi, Gibbs energi, jämvikter av olika processer med mera samt grunderna i kvantmekanik, där atomens struktur och periodiska systemets uppbyggnad samt molekyler och kemisk bindning diskuteras.

Kursmaterial och kommunikation

Kursmaterial får man i första hand ut i samband med föreläsningar och övningar. Se även kurskompendiet.

Kommunikation med kursens studenter kommer ske till deras studentmail och via Canvas. 

Frånvaroanmälan

Vid sjukdom eller annan giltig frånvaro vid obligatoriskt moment ska anmälan ske snarast till kursansvarig (Karin Schillén). Om det är sjukdom i samband med laboration ska anmälan även ske till kursassistenterna, med cc till labbadministratör (Sophie Manner). 

Kursansvarig

Karin Schillén
046 - 222 14 39
Karin.Schillen@fkem1.lu.se

Kurslitteratur

Atkins P.W. och DePaula J.
Physical Chemistry
Senaste upplagan, Oxford Univ. Press

Kurskompendium

Övriga lärare

Ulf Ryde
046 - 222 45 02
ulf.ryde@teokem.lu.se

Peter Jönsson
046 - 222 81 60
peter.jonsson@fkem1.lu.se

Kursassistenter

Labbingenjör

Saywan Jamal
046-222 83 59
saywan.jamal@kilu.lu.se 

Labbadministratör

Sophie Manner
046-222 83 63
studierektor@kemi.lu.se