lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

KEMB16 Analytisk kemi

Kursen omfattar 15 hp och ges på helfart under första halvan av höstterminen. 

"Detta är en mycket praktisk kurs, eftersom det man lär sig dyker upp i många andra av de kurser man sedan läser." 

Denna grundläggande kurs i analytisk kemi handlar om hur man separerar, identifierar och kvantifierar kemiska föreningar i naturliga och framställda prover av olika slag. Kursen erbjuder en kombination av teori och praktik kring de vanligaste analystekniker som används på laboratorier runt om i världen, både för rutinanalys och inom forskning. Ett viktigt inslag är hur statistik används för att bedöma kvaliteten i analysresultat. Det ingår även ett litteraturprojekt där studenterna läser och skriver en rapport om ett fritt valt ämne med fokus på hur man samlar in prov och utvinner de kemiska föreningarna som ska analyseras. Projektet presenteras vid ett slutseminarium där vi tillsammans diskuterar analysmetodik och aspekter kring hållbarhet/miljöpåverkan.

Kursplan

Schema

Uppdateringar till schemat som sker efter kursstart sker på Canvas. 

Kursmaterial och kommunikation

Tillgängligt kursmaterial samt all kommunikation med kursens studenter sker via Canvas.
Canvasytan öppnar cirka en vecka innan kursstart. Efter kursstart stängs ytan för de studenter som inte har registrerat sig på kursen.

Lärplattformen Canvas - Canvas.education.lu.se

Kursansvarig

Kurslitteratur

Harris D.C.
Quantitative Chemical Analysis
10th edition, W.H. Freeman and Co. Ltd, 2020
Print ISBN: 978-1-319-32450-6

Svarc-Gajic J.
Sampling and Sample Preparation in Analytical Chemistry
Nova Science Publishers, 2012