lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

KEMB21 Organisk kemi

Kursen omfattar 15 hp och ges på helfart under andra halvan av höstterminen.

"I den här kursen får man labba själv och får mer utrymme av kursassistenterna, vilket gör att man blir mer självständig och självsäker i labbet och lär sig massor."

Kursen på mellannivå i organisk kemi består av tre delar: organisk kemi teori, spektroskopi och laborationer. Den teoretiska delen utökar verktygslådan av organiska reaktioner från grundkursen och har ett fokus på mekanismer och orbitalbeskrivningar. Målet är att kunna föreslå och utvärdera logiska syntesvägar till enklare organiska molekyler. Spektroskopidelen ger grundläggande färdighet i strukturbestämning av kolföreningar.  I laborationsdelen tränas de viktigaste enhetsoperationerna i organisk syntes. Sammantaget ger kursen en grundläggande förmåga att planera, genomföra och analysera utfallet av organiska reaktioner.

Schema

Kursmaterial och kommunikation

Tillgängligt kursmaterial samt all kommunikation med kursens studenter sker via Canvas.
Canvasytan öppnar cirka en vecka innan kursstart. Efter upprop stängs ytan för de studenter som inte blivit registrerade på kursen.

Lärplattformen Canvas - Canvas.education.lu.se

Kursansvarig lärare

Kurslitteratur

Clayden J., Greeves N., Warren S.
Organic Chemistry
2nd edition, Oxford University Press, 2012