lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

KEMB21 Organisk kemi

Kursen omfattar 15 hp och ges på helfart under andra halvan av höstterminen.

"I den här kursen får man labba själv och får mer utrymme av kursassistenterna, vilket gör att man blir mer självständig och självsäker i labbet och lär sig massor."

Kursen på mellannivå i organisk kemi består av tre delar: organisk kemi teori, spektroskopi och laborationer. Den teoretiska delen utökar verktygslådan av organiska reaktioner från grundkursen och har ett fokus på mekanismer och orbitalbeskrivningar. Målet är att kunna föreslå och utvärdera logiska syntesvägar till enklare organiska molekyler. Spektroskopidelen ger grundläggande färdighet i strukturbestämning av kolföreningar.  I laborationsdelen tränas de viktigaste enhetsoperationerna i organisk syntes. Sammantaget ger kursen en grundläggande förmåga att planera, genomföra och analysera utfallet av organiska reaktioner.

Kursmaterial och kommunikation

Utöver schemat finns även en lektionsplanering:

Lektionsplanering för KEMB21

Övrigt tillgängligt kursmaterial samt all kommunikation med kursens studenter sker via Canvas. Du har endast tillgång till kursen på Canvas efter att du blivit registrerad på den. 

Frånvaroanmälan

Vid sjukdom eller annan giltig frånvaro vid lab sker anmälan till kursassistenterna, vid frånvaro från säkerhetsföreläsningen meddelas kursansvarig (Daniel Strand). 

Kursansvarig

Daniel Strand
046-222 81 23
Daniel.Strand@organic.lu.se

Kurslitteratur

Clayden J., Greeves N. and Warren S.
Organic Chemistry
2nd ed. Oxford University Press, 2012

Övriga lärare

Karl-Erik Bergquist
Tel: 046-222 82 08
Karl-Erik.Bergquist@chem.lu.se

Kursassistenter

Simon Jademyr
simon.jademyr@chem.lu.se 

Niels Koning
niels.koning@chem.lu.se 

Magdalena Tasic
magdalena.tasic@chem.lu.se 

Labbingenjör

Saywan Jamal
046-222 83 59
saywan.jamal@kilu.lu.se