lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

KEMB29 Spektroskopi och dynamik

Kursen omfattar 7,5 hp och ges på halvfart under första halvan av vårterminen.

I den här kursen undersöker vi principerna bakom kemisk dynamik, hur man beskriver och mäter det. Baserat på fundamentala reaktionsmekanismer undersöker vi komplexa processer och olika metoder för att påverka dem. Vi introducerar ett antal spektroskopiska metoder och undersöker hur och vilken typ av information gällande struktur, elektronkonfiguration och elektronöverföring kan extraheras från dem.

Kursmaterial och kommunikation

Tillgängligt kursmaterial samt all kommunikation med kursens studenter sker via Canvas.
Canvasytan öppnar cirka en vecka innan kursstart. Efter upprop stängs ytan för de studenter som inte blivit registrerade på kursen.

Lärplattformen Canvas - Canvas.education.lu.se

Kursansvarig

Kurslitteratur

Atkins P.W. och DePaula J.
Physical Chemistry
Oxford Univ. Press
10th ed eller senare

Burrows A., Holman J., Parsons A., Pilling G. och Price G.
Chemistry 3 Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry
4ed, Oxford University Press