lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

MOBA02 Cellens kemi

Kursen omfattar 15 hp och ges på helfart under andra halvan av höstterminen på engelska och andra halvan vårterminen på svenska. Denna sida ger endast information gällande den svenska versionen av MOBA02, som går på våren. För information om den engelska kursomgången på hösten, se dess engelska sida. 

Kursens syfte är att ge en ökad förståelse för de kemiska reaktioner som sker i alla levande celler med fokus på att förstå de enzymer som katalyserar dessa kemiska reaktioner och hur de regleras. Olika avsnitt som beskriver cellens metabolism bearbetas för att förstå hur energi frigörs i vissa kemiska reaktioner och används för att driva andra kemiska reaktioner. Laborationskursen består av en laboration är ett enzym renas upp och karaktäriseras och en dator-laboration där man lär sig använda grundläggande verktyg i bioinformatik. 

Schema

Kursmaterial och kommunikation

Tillgängligt kursmaterial samt all kommunikation med kursens studenter sker via Canvas. Du har endast tillgång till kursen på Canvas efter att du blivit registrerad på den. 

Frånvaroanmälan

Vid sjukdom eller annan giltig frånvaro från de obligatoriska momenten sker anmälan till ansvarig kursassistent, vilket anges i schemat. 

Kursansvarig vårterminen

Cecilia Emanuelsson
046-222 48 72
Cecilia.Emanuelsson@
biochemistry.lu.se

Kurslitteratur

Berg J.M., Tymoczko J.L. och Stryer L. 
Biochemistry
Senaste ed. W.H.Freeman and Co.

Kurskompendium

Övriga lärare

Henrik Stålbrand
046-222 82 02
Henrik.stalbrand@biochemistry.lu.se

Herwig Schüler
herwig.schuler@biochemistry.lu.se

Sara Linse
046-222 82 46
sara.linse@biochemistry.lu.se