lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

MOBA02 Cellens kemi

Kursen omfattar 15 hp och ges på helfart under andra halvan av höstterminen på engelska och andra halvan vårterminen på svenska. Denna sida ger endast information gällande den svenska versionen av MOBA02, som går på våren. För information om den engelska kursomgången på hösten, se dess engelska sida. 

Kursens syfte är att ge en ökad förståelse för de kemiska reaktioner som sker i alla levande celler med fokus på att förstå de enzymer som katalyserar dessa kemiska reaktioner och hur de regleras. Olika avsnitt som beskriver cellens metabolism bearbetas för att förstå hur energi frigörs i vissa kemiska reaktioner och används för att driva andra kemiska reaktioner. Laborationskursen består av en laboration är ett enzym renas upp och karaktäriseras och en dator-laboration där man lär sig använda grundläggande verktyg i bioinformatik. 

För mer information om kursplaner, schema, sjukanmälan, personal m.m HT21, se den engelska sidan:

MOBA02 Chemistry of the Cell

Kursmaterial och kommunikation

Tillgängligt kursmaterial samt all kommunikation med kursens studenter sker via Canvas.
Canvasytan öppnar en vecka innan kursstart. Efter kursstart stängs ytan för de studenter som inte registrerat sig på kursen.

Lärplattformen Canvas - Canvas.education.lu.se

Kursansvarig

Hösttermin
Henrik Stålbrand
henrik.stalbrand@biochemistry.lu.se

Vårtermin
Herwig Schüler
herwig.schuler@biochemistry.lu.se

Kurslitteratur

Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L. 
Biochemistry
Lateste edition, W.H.Freeman and Co.

Kurskompendium