lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Sommarkurs - KEMA90

KEMA90, De senaste framstegen inom genteknik och hur dessa har förändrat vårt sätt att leva

Kursen omfattar 3 hp och ges på engelska i hybridformat med möjlighet att följa kursen både på campus och online.

Är du nyfiken på de senaste teknikerna inom biokemi, genteknik och molekylärbiologi? Vill du veta mer om genredigeringsprocessen och hur tekniken används inom det dagliga livet? Skaffa dig kunskaper för att kunna diskutera hur genteknik har påverkat vår livsstil.

Kursinnehåll

Föreläsningarna behandlar de senaste teknikerna inom biokemi, genetik, molekylärbiologi och genredigering med tyngdpunkt på:

  • grundläggande begreppen inom biokemi, genetik, molekylärbiologi och genredigering
  • genredigeringsprocessen
  • hur genomsekvensen fungerar i olika organiskmer
  • olika biotekniska tillämpningarna inom växtförädling och livsmedelsteknik

Efter avslutad kurs kommer studenterna ha tillägnat sig kunskaper om hur dessa tekniker används i det dagliga livet, till exempel inom livsmedel, mediciner, kost och miljö.

Schema

Kursmaterial och kommunikation

Kommunikation med kursens studenter sker via Canvas där också kursmaterialet läggs upp.

Lärplattformen Canvas - Canvas.education.lu.se

Kursansvarig lärare

Jose Alfredo Zambrano
jose.zambrano@tbiokem.lth.se

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar