lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Masterprogram

För dig med en kandidatexamen i kemi finns möjlighet att läsa ett masterprogram i kemi på 120 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar två års heltidsstudier. Du kan välja mellan ett stort antal avancerade kurser, som alla ger en starkt forskningsanknuten utbildning och en god grund inför antingen vidare studier på forskarnivå eller arbete inom industrin och näringslivet. Examensarbetet på 60, 45 eller 30 hp har du möjlighet att göra på en forskningsavdelning eller ute i industrin och kan ge många bra erfarenheter och kontakter inför framtida karriär. 

Utbildningsplan för masterprogrammet i kemi

Olika inriktningar

Du kan välja mellan tre olika inriktningar på masterprogrammet i kemi: biokemisyntetisk och analytisk kemi, samt fysikalisk kemi. Varje inriktning låter dig specialisera dig på det område just du är intresserad av med kurser som går på djupet kring detaljer och mekanismer inom de olika fälten. 

Antagning och programinformation

Under hemsidan för varje inriktning hittar du specifik information och länkar gällande behörighet och antagning, samt annan nyttig information som rekommenderad studiegång och examenskrav. 

Du kan söka till ett av masterprogrammen i kemi innan du är färdig med din kandidatexamen och då bli villkorligt antagen, vilket betyder att du måste vara klar med din kandidatutbildning innan masterutbildningen börjar. Kom ihåg att du måste ha ansökt om din kandidatexamen senast dagen innan uppropsdagen för masterprogrammet för att få lov att börja. 

Information om antagningsprocessen, vad man bör tänka på och vad som ska göras hittar du här

Tidigare masterprogram

De masterprogram i kemi som nu erbjuds gavs första gången höstterminen 2019. Före det erbjöds istället masterprogram i kemi, proteinvetenskap och nanokemi. Dessa har sedan omarbetats för att bli de nya masterprogrammen, där många av kurserna är liknande, men upplägg och inriktningar har omarbetats. Information om de tidigare masterprogrammen hittar du här:

Masterprogram före hösten 2019