lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Biokemi

Förståelsen av proteiner är central när det gäller att förstå och lösa såväl medicinska som biokemiska problem på molekylär nivå. Masterprogrammet i kemi med inriktning biokemi (BIKE) omfattar 120 hp och utforskar molekylstrukturerna och funktionsmekanismerna hos ett stort antal proteiner. Du som genomgår programmet kommer att behärska metoder för kloning, uttryck och rening av proteiner samt en mängd specialiserade tekniker för att analysera proteiner. Du kommer också att kunna använda och förstå primära vetenskapliga publikationer samt ha förmågan att självständigt planera, utföra och kritiskt utvärdera experiment.

Första året läser du avancerade kurser i biokemi, proteinkemi och molekylär biofysik. Andra året väljer du ett eller två examensarbeten inom biokemi som kan utföras vid universitetet eller på ett företag med relevant forskningsprofil.

Informationsblad - lu.se (på engelska)

Studiernas upplägg

Masterprogrammet i biokemi innehåller en rad avancerade kurser och ett obligatoriskt examensarbete. Dessa kurser är organiserade enligt en rekommenderad studiegång, se bild till höger (nedan i mobil). Denna studiegång är endast rekommenderad och det finns stora möjligheter att läsa kurserna i en annan ordning än vad som anges, förutsatt att man uppfyller förkunskapskraven för varje kurs. 

Kursantagning

Som antagen till masterprogrammet i biokemi har du platsgaranti på alla kurser som ingår i din rekommenderade studiegång om du söker dem inom programmet, men då studiegången endast är rekommenderad är du inte automatiskt antagen till kurser utan måste söka dem. Information om hur du söker kurser hittar du här. Om du vill ha hjälp med planering och upplägg av kurser kontakta studierektor Sophie Manner.   

Examenskrav och obligatoriska moment

Det enda obligatoriska momentet för masterprogrammet i biokemi är examensarbetet. I övrigt kan man själv välja vilka kurser man vill läsa, förutsatt att man uppfyller förkunskapskraven för varje kurs. Man bör även se till att man får ihop de generella krav som finns för att få ut en examen. 

För att ta ut en naturvetenskaplig masterexamen i biokemi, 120 hp, krävs följande:

  • Avslutade kurser om minst 120 hp
  • Avancerade kurser i kemi om minst 30 hp, varav 15 hp inom biokemi eller moleylär biofysik
  • Ett examensarbete om minst 30 hp