lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Fysikalisk kemi

Masterprogrammet i kemi med inriktning fysikalisk kemi (FYKE) omfattar 120 hp och ämnar ge dig en bred och grundläggande kännedom om fysikalisk och teoretisk kemi samt kemisk fysik, inklusive avancerade laborativa färdigheter och djup teoretisk förståelse. Särskild vikt läggs vid en obruten linje av förståelse – från en kvantmekanisk beskrivning av atomer och molekyler till komplexa supramolekylära strukturer samt dessas industriella och biologiska tillämpningar.

Under det första året läser du kurser inom kemisk fysik och fysikalisk kemi såsom kurser i termodynamik, spektroskopi och yt- och kolloidkemi. Andra året väljer du att göra ett eller två examensarbeten inom fysikalisk kemi som kan utföras vid universitetet eller på ett företag med relevant forskningsprofil. 

Informationsblad - lu.se (på engelska)

Studiernas upplägg

Masterprogrammet i fysikalisk kemi innehåller en rad avancerade kurser och ett obligatoriskt examensarbete. Dessa kurser är organiserade enligt en rekommenderad studiegång, se bild till höger. Denna studiegång är endast rekommenderad och det finns stora möjligheter att läsa kurserna i en annan ordning än vad som anges, förutsatt att man uppfyller förkunskapskraven för varje kurs. 

Kursantagning

Som antagen till masterprogrammet i fysikalisk kemi har du platsgaranti på alla kurser som ingår i din rekommenderade studiegång om du söker dem inom programmet, men då studiegången endast är rekommenderad är du inte automatiskt antagen till kurser utan måste söka dem. Information om hur du söker kurser hittar du här. Om du vill ha hjälp med planering och upplägg av kurser kontakta studierektor Sophie Manner.    

Examenskrav och obligatoriska moment

Det enda obligatoriska momentet för masterprogrammet i fysikalisk kemi är examensarbetet. I övrigt kan man själv välja vilka kurser man vill läsa, förutsatt att man uppfyller förkunskapskraven för varje kurs. Man bör även se till att man får ihop de generella krav som finns för att få ut en examen. 

För att ta ut en naturvetenskaplig masterexamen i biokemi, 120 hp, krävs följande:

  • Avslutade kurser om minst 120 hp
  • Avancerade kurser i kemi om minst 30 hp, varav 15 hp inom fysikalisk kemi, teoretisk kemi eller kemisk fysik
  • Ett examensarbete om minst 30 hp