lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Omregistrering

Om du inte klarat delar av en kurs och behöver göra om dem ska du först omregistrera dig på kursen. Du behöver alltså inte söka kursen igen. Information om vad som gäller för omregistrering hittar du här. 

Ansöka om omregistrering

För att omregistrera dig på en kurs behöver du ansöka om detta genom att maila studentexpeditionen på studentexp@kemi.lu.se. Du blir då omregistrerad på ej avklarade poäng, alltså på de delar av kursen som inte är godkända, och det är endast dessa delar du behöver göra om. Det innebär att om du till exempel redan klarat labbarna och fått godkänt resultat i Ladok så behöver du inte göra om dem. 

När du omregistrerar dig bör du ange namn, lucat-id, kurs, om du vill bli indelad i grupper (för labbar eller liknande), samt för vilket termin du vill bli omregistrerad. 

När du blivit omregistrerad får du tillgång till allt digitalt kursmaterial, till exempel kursens sida på Canvas.

När kan man omregistrera sig?

Du kan ansöka om omregistrering så fort kurstillfället då du var förstagångsregistrerad är avslutad, ansökningar tas emot löpande. Generellt är det bra om du har ansökt innan det moment du ska göra om har börjat, men för labbar och annat som kräver att du delas in i grupper bör du ansöka innan kursstart. Omregistrering i Ladok sker i samband med kursstart. Om du anmäler omregistrering efter kursen startat sker det löpande. 

Gällande gruppindelningar: du blir endast indelad i grupper i mån av plats. Detta innebär att om kursen är full och det inte finns plats i någon grupp så kan du inte göra om den delen vid detta kurstillfälle, utan måste vänta till nästa gång kursen ges. 

Kallelser och upprop

Om du har ansökt om och ska bli omregistrerad på en kurs kommer du inte få en ny kallelse till kursen. Du kommer inte heller att ropas upp på uppropet. 

Omregistrering på gamla kurser

Kurser som inte ges längre går att omregistrera sig på i upp till ett år efter att kursen slutat ges. Därefter kan det finnas möjlighet att räkna in godkända delar av gamla kurser i kurser som ges nu. Om du har frågor om detta kontakta studentexpeditionen

Vid omtenta

Om du endast behöver göra omtenta på en kurs behöver du inte omregistrera dig på kursen. Du får göra det, och det kan vara en bra idé för att få tillgång till det senaste kursmaterialet, men det är inget krav. 

För att få göra en omtenta måste du däremot alltid anmäla dig till tentan