lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Anonyma tentor

Tentor vid Kemiska insitutionen är anonyma, vilket innebär att du efter påbörjad tenta tilldelas en anonymkod. Det är sen denna kod som rättande lärare ser och rapporterar in resultat på. Läraren har inte tillgång till "översättningsnyckeln" med personnummer och namn. Därmed upprättas en hög grad av anonymitet vid rättningen.

Kortfattad arbetsgång

  • Du anmäler dig till tentan (gäller både ordinarie tentor och omtentor)
  • Din anonymkod delas ut av tentavakten
  • Du skriver din anonymkod + en personlig identifierare på varje inlämnat papper
  • Tentan rättas anonymt

Att fylla i tentaomslaget

Läs noga instruktionerna på fram- och baksidan av tentaomslaget och fyll i de uppgifter som efterfrågas. Anonymkoden fylls i längst ner på framsidan av omslaget samt på varje inlämnat blad. Detsamma gäller för den personliga identifieraren.

Personlig identifierare - ett ord som du själv får välja, något du kommer ihåg och kan hänvisa till om något skulle gå fel med anonymkoden.

Se instruktioner för hur du fyller i omslaget här.

Att hitta sin anonymkod i efterhand

Vill du i efterhand få tillgång till din anonymkod, bra att ha vid tentavisningar, så kan du hämta den i Studentportalen fr.o.m. kalenderdagen efter tentan.