lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Om anmälan till tenta

Hur anmäler jag mig?

När anmälan till ordinarie tentamenstillfället har öppnat skickas ett mail ut till de studenter som är registrerade/omregistrerade på kursen aktuell termin. Det skickas dock inte ut något mail när anmälan till omtentamen öppnar.

Anmälan sker via Studentportalen, både för dig som ska skriva ordinarie tenta och för dig som ska skriva omtenta.

Normalt öppnar anmälan tre veckor innan tentan och är öppen i två veckor, deadline för anmälan står i mailet.

Hitta till anmälan i studentportalen:

- För aktuella kurser som du är registrerad/omregistrerad på finns länkar till tentorna (för de kurser som har tentor med öppen anmälan) i spalten till vänster.

-För gamla kurser, som du inte är omregistrerad på utan enbart ska ta tentan på, så finns inga länkar direkt på startsidan. Istället får du leta upp kursen i spalten till höger ("Oavslutade"). Klicka på kursen. Sedan klickar du på "Resultat" i menyn till vänster och letar upp det moment som är aktuellt. Där finns anmälan till din tenta.

Det är mycket viktigt att avanmäla sig vid förhinder!

Jag kan inte anmäla mig!

All anmälan sker via studentportalen.
Anmälan öppnar tre veckor innan tentamenstillfället och stänger en vecka innan tentamenstillfället.
Om anmälan är öppen men du ändå inte kan anmäla dig, kontakta studentexpeditionenstudentexp@kemi.lu.se

Jag har glömt att anmäla mig!

Om man inte anmält sig så kan man få skriva tentan ändå, men detta är ingen rättighet utan beror på tillgång på plats (fysisk skrivplats och uppkopierade tentor). Vid platstilldelning tentar du inte anonymt utan skriver personnummer och namn på inlämnad tentamen.

Icke-anmälda studenter måste kontakta tentavakt innan tentamen börjar och skriva upp sig på en närvarolista. OM det skulle vara begränsat med platser i tentamenslokalen måste icke-anmäld student vänta (upp till 60 minuter) på att bli anvisad en plats.