lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Omtenta

Om du inte blivit godkänd på din tenta får du lov att göra om den vid ett senare tillfälle. Du kan antingen göra tentan nästa gång kursen går, men det finns även omtentaperioder för att ta igen tidigare tentor, se tentaschemat på huvudsidan för tentor.

För att göra omtenta måste du anmäla dig till tentan för det tillfälle du vill göra den. Mer specifika instruktioner finns under om anmälan till tenta

Du får lov att göra omtenta på en kurs hur många gånger du vill så länge kursen ges i samma version som du blev förstagångsregistrerad på. Om kurser du läst slutar ges, eller kurskoden och därmed kursinnehållet ändras, har du rätt att göra tenta på den gamla versionen av kursen i ett år efter att kursen slutat ges. Kontakta studievägledare vid eventuella frågor.