lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Pedagogiskt stöd vid tenta

För att kunna få hjälp i samband med tentamen måste en kopia på beslut om pedagogiskt stöd lämnas till Studentexpeditionen.

Om du har lämnat in ett beslut om pedagogiskt stöd anmäler du dig först till tentamen via studentportalenSedan skickar du ett mail till studentexp@kemi.lu.se och meddelar vad du önskar för hjälp i samband med tentamen; förlängd tid, enskild tentamen etc. Ange även ditt namn och vilken kurs du önskar tentera i.

Anmälan till studentexpeditionen måste skickas in senast 1 vecka före tentamensdatumet.

Pedagogiskt stöd

Om du inte har ett beslut om pedagogiskt stöd men behöver pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier finns mer information om hur man ansöker om detta på hemsidan för Pedagogiskt stöd.