lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

VT21 Covid-19

De förutsättningar som gällde under hösten 2020 fortsätter att gälla även under våren 2021. Det innebär att undervisning och examination får genomföras i universitetets lokaler under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av Covid-19 följs. Nedan kan du läsa om vad som gäller för utbildning vid Kemiska institutionen. Informationen uppdateras så fort nya besked kommer.

 

Utbildning vid Kemiska institutionen vårterminen 2021

 

Vårens undervisning och examinationer kommer mestadels att ske på distans. Precis som under hösten kommer vissa utbildningsmoment att genomföras på Kemicentrum om riskbedömningen och lokalsituationen medger det.

I kallelsen som gick ut under vecka 1 ska alla studenter ha fått information kring vad som gäller både avseende terminsstart/upprop och undervisningen på terminens inledande kurser.

Undervisning både digitalt och på Campus

 • Undervisningen kommer att bedrivas via livesända föreläsningar, livesända seminarier och inspelat material.
 • Kemiska institutionen rekommenderar starkt ett aktivt deltagande med mikrofon och/eller kamera i föreläsningar och övningar. Studenter som ej deltar aktivt i obligatoriska moment riskerar att ej få godkänt resultat.
 • Laborationer kommer att genomföras på plats i Kemicentrums lokaler. Detta kommer ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer med mindre grupper, individuella laborationer och nödvändig skyddsutrustning.

 

Tekniska krav för att kunna delta i undervisning

 • Alla studenter måste säkerställa tillgång till stabil internetuppkoppling via dator på egen hand. Detta är ett absolut krav för att kunna delta i undervisningen.
 • Kemiska institutionen använder lärplattformen Canvas, och studenter måste kunna säkerställa access till Canvas samt till Zoom.

 

Digital tentamen

 • Under vårterminen sker samtliga tentamen digitalt via Canvas med övervakning via Zoom.
 • Tekniska krav för att kunna delta vid tentamen är således de samma som för att kunna delta i undervisning, se ovan.
 • Anmälan är obligatorisk till samtliga tentamenstillfällen.
 • Anmälda studenter får access till en kursspecifik tentamensyta i Canvas en vecka innan tentamensdatum (inträffar detta under en helgdag publiceras ytan nästkommande vardag). På tentamensytan finns kursspecifik information om tentamensförfarandet samt instruktioner över hur Zoom-övervakandet går till. Studenterna uppmanas att så tidigt som möjligt läsa instruktionerna, öva på förfarandet och höra av sig till studentexp@kemi.lu.se vid eventuella problem.

 

Examensarbete

 • För att examens- och projektarbeten ska kunna genomföras måste ansökan om dispens godkännas av dekan. Studierektor ansvarar för dispensförfarandet.
 • Efter godkännande av dispens genomförs examens- och projektarbeten enligt respektive kursplan, det är dock mycket viktigt att LU's centrala Covid19 regler och riktlinjer samt respektive avdelnings Covid19 regler och riktlinjer efterlevs. Det är handledarens ansvar att informera studenten om vilka regler som finns på den avdelning studenten utför sitt arbete.

 

En säker studiemiljö - allas ansvar

Alla måste bidra till ett gemensamt ansvarstagande för att upprätthålla en säker studiemiljö. Det är därför mycket viktigt att du:

 • Stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom
 • Håller avstånd
 • Tvättar händerna ofta och noga
 • Inte stannar kvar i universitetets lokaler längre än du behöver efter undervisning

 

Tillgång till våra lokaler

 • Kemiska institutionen lokaler är öppna för studenter med passerkort. Studenter som inte har planerad undervisning i lokalerna avråds dock tills vidare från att vistas där, med undantag för nyttjande av resurser som bibliotek och datorsalar.

 

Stöd som finns att få