Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Karriär och arbetsmarknad

Vad jobbar en kemist med? Arbetsmarknaden är bred och varierad och vi vill tillsammans med dig skapa en så bra grund som möjligt inför din framtida karriär.

Det är en god idé att börja fundera på vad du vill göra när du är klar under tiden som du läser, det kan hjälpa dig att välja vilka kurser du ska läsa och göra att du tidigt kan förbereda dig för nästa steg.

Det kan vara svårt att veta vad man jobbar med som kemist, men det finns väldigt många olika typer av företag som behöver kemister. Man kan bland annat jobba med miljö, livsmedel, läkemedel, materialframställning och utveckling. Allt från plast till målarfärg till schampo och glass har haft kemister som en del av utveckling och produktion. De flesta kemiföretag har egna forskningsavdelningar och har därför behov av högutbildade kemister för att ta fram deras framtida produkter. Det finns därför ett behov av kemister i alla utbildningsnivåer ända upp till forskarutbildade. 

Här kan du läsa lite mer om olika karriärvägar för kemister.

De flesta som utbildar sig inom kemi börjar jobba inom näringslivet inom många olika roller och vid ett stort antal olika företag, både i Sverige och internationellt. Exempel på yrkestitlar innefattar processtekniker, forskare, syntesspecialist, analytisk kemist, mikrobiolog och kvalitetskontrollsanalytiker, vid företag som AkzoNobel, Galencia, Höganäs och Pfizer. 

Vill du bli lärare i kemi och andra naturvetenskapliga ämnen har du möjlighet att komplettera dina ämneskunskaper med utbildning i pedagogik.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), omfattar 90 hp eller tre terminer. Under utbildningen får du lära dig att lära ut dina ämnen både genom teoretiska studier och genom praktik på din framtida arbetsplats, skolan.

Läs mer om kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Har du en idé för en produkt eller tjänst? Då kanske du ska fundera på att starta eget företag. Som student eller nyutexaminerad finns VentureLab, som hjälper studenter som funderar på att starta eget med allt från finansiella medel och kontorsplats i deras 3-månaders startupprogram, till kurser och workshops i marknadsföring och ekonomi. 

Läs mer om VentureLab

Akademiker

För att fortsätta jobba inom akademin krävs att du läser en forskarutbildning (se nedan). Därefter gör man vanligen en eller två kortare forskningsprojekt i olika grupper som man själv är med drivande i, så kallade postdocs. Dessa ska helst inte vara vid samma universitet som man doktorerade. Därefter finns ett antal olika möjligheter, till exempel att man jobbar som lektor, då man forskar och undervisar, eller att man jobbar som forskare. Man bör vid det här laget ha hittat ett område som man inriktar sin forskning på och kan börja bygga upp en egen forskargrupp med examensarbetare, doktorander och postdocs. 

Bara för att man blir akademiker betyder det inte att man inte har något med näringslivet att göra. Många forskare samarbetar med näringslivet och det finns flera företag som grundats av forskare från Kemicentrum. 

Forskarutbildning

Vill du fortsätta dina studier och doktorera erbjuder kemiska institutionen vid Lunds universitet en forskarutbildning av mycket hög kvalitet och stor bredd. Ungefär hälften av de som blir klara med din masterutbildning fortsätter med en forskarutbildning och blir doktorander. Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket normalt motsvarar fyra års heltidsstudier och innebär att man är anställd, får betalt och jobbar som forskare under fyra år, ledd av en handledare, med målet att du ska lära dig att bli självständig. Du är anställd, men det är också en utbildning och under tiden läser du även kurser på doktorandnivå, vanligen 45-60 hp. Oftast får du även undervisa labborationer eller olika teoretiska moment på våra grund- och avancerade kurser och du har nog själv träffat flera doktorander under din utbildning. 

Efter avslutad forskarutbildning erhåller du en doktorsexamen som är den högsta akademiska examen man kan få. För att läsa en forskarutbildning krävs examen på avancerad nivå eller kurser omfattande minst 240 hp (varav minst 60 hp på avancerad nivå). Det finns även särskilda behörighetskrav för varje ämne. Som regel ska man ha läst minst 90 högskolepoäng i det ämne som man vill forska inom.

Med ett namn som forskarutbildning är det lätt att tro att alla som doktorerar sedan fortsätter jobba inom akademin. Idag är det snarare så att de som blir kvar inom akademin är i minoritet, då forskarutbildning även efterfrågas på de många företag, då de har egna forsknings- eller produkutvecklingsavdelningar för framtagning eller förbättring av produkter. 

Om forskarutbildning vid kemiska institutionen

Om forskarutbildning vid Lund universitet

Arbetstillfällen i och kring Lund

I Lund och Öresundsregionen är arbetsmarknaden för kemister god, vare sig du vill jobba inom industrin eller näringslivet, som forskare inom akademin eller som lärare på gymnasiet. Köpenhamn har många stora företag som anställer kemister, till exempel Carlsberg och NovoNordisk. 

Bara ett stenkast från Kemicentrum ligger Ideon Science park där hundratals företag främst inom teknik-, livsmedel- och bioteknikbranchen är belägna. Medicon Village är ett annat stort forskningscentrum i Lund för forskning inom life science. Både Ideon och Medicon Village har många anställda kemister. 

MAX IV är i drift och inom en snar framtid står även ESS klart, vilket innebär en enorm tillgång för forskningen inom materialområdet samt bidrar till en positiv utveckling på arbetsmarknaden för kemister och andra naturvetare.

Läs mer om: