Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examensarbete

Examensarbetet är ett självständigt forskningsprojekt som du utför i en forskargrupp eller vid ett företag eller en myndighet. Det markerar slutet på ditt kandidat- eller masterprogram och krävs för att kunna ansöka om examen.

Ett kandidatarbete utgör 30 eller 15 hp, medan masterarbetet kan vara 60, 45 eller 30 hp. För masterarbeten rekommenderas att välja 60 hp, då man hinner komma in i sitt projekt och utveckla självständighet på ett bättre sätt, något som kommer vara mycket fördelaktigt när man sedan söker sig vidare. 

Examensarbeten för kandidatexamen och masterexamen ska i första hand sökas vid ordinarie utlysning via Antagning.se, men om ett lämpligt examensarbete dyker upp med kort varsel eller du vill göra ditt examensarbete över sommaren går det att söka examensarbeten via institutionen. Notera att det inte är möjligt att söka examensarbete via institutionen som fristående kurs, utan endast som del av ett kandidat- eller masterprogram vid kemi. 

En förutsättning för att bli antagen till ovan nämnda kurser är att du uppfyller tillträdeskraven och att du ordnar din plats själv.

Examensarbeten på kandidatnivå

Examensarbetets syfte är att ge studenterna fördjupade och kompletterande kunskaper inom ett ämnesspecifikt delområde, att ge träning i kemisk forskningsmetodik samt en förmåga att självständigt genomföra ett forskningsprojekt av begränsad omfattning.

Examensarbetets inriktning och upplägg bestäms i samråd med handledaren. Examensarbetet kan inriktas mot någon av kemins ämnesgrenar: organisk kemi, oorganisk kemi, biokemi, molekylär biofysik, analytisk kemi, fysikalisk kemi, teoretisk kemi eller kemisk fysik. Arbetet skall omfatta litteraturstudier som kartlägger bakgrunden till det valda projektet samt laborativt arbete och/eller teoretiskt arbetsuppgifter. Studenten skall självständigt genomföra projektet, vilket inkluderar datainsamling och kontinuerlig dokumentation, samt sammanställning, analys och utvärdering av erhållna resultat.

Vill du veta mer om kursens förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Frågor?

Kontakta vår studievägledare på
studievagledare [at] kemi [dot] lu [dot] se

Examensarbetets syfte är att ge studenterna fördjupade och kompletterande kunskaper inom ett ämnesspecifikt delområde, att ge träning i kemisk forskningsmetodik samt en förmåga att självständigt genomföra ett forskningsprojekt av begränsad omfattning.

Examensarbetets inriktning och upplägg bestäms i samråd med handledaren. Examensarbetet kan inriktas mot någon av kemins ämnesgrenar: organisk kemi, oorganisk kemi, biokemi, molekylär biofysik, analytisk kemi, fysikalisk kemi, teoretisk kemi eller kemisk fysik. Arbetet skall omfatta litteraturstudier som kartlägger bakgrunden till det valda projektet samt laborativt arbete och/eller teoretiskt arbetsuppgifter. Studenten skall självständigt genomföra projektet, vilket inkluderar datainsamling och kontinuerlig dokumentation, samt sammanställning, analys och utvärdering av erhållna resultat.

Vill du veta mer om kursens förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Frågor?

Kontakta vår studievägledare på
studievagledare [at] kemi [dot] lu [dot] se

Examensarbeten på mastersnivå

Examensarbetets syfte är att ge studenterna tillfälle att få avsevärt fördjupade och kompletterande kunskaper inom ett ämnesspecifikt delområde, att ge träning i avancerad kemisk forskningsmetodik samt en förmåga att med hög självständighet driva och genomföra ett forskningsprojekt av begränsad omfattning.

Examensarbetets inriktning och upplägg bestäms i samråd med handledaren. Examensarbetet kan inriktas mot någon av kemins ämnesgrenar: organisk kemi, oorganisk kemi, biokemi, molekylär biofysik, analytisk kemi, fysikalisk kemi, teoretisk kemi eller kemisk fysik. Arbetet skall omfatta litteraturstudier som kartlägger bakgrunden till det valda projektet samt självständigt laborativt arbetet och/eller teoretiskt arbetsuppgifter. Studenten skall med fördjupad självständighet genomföra projektet, vilket inkluderar datainsamling och kontinuerlig dokumentation, samt sammanställning, analys och utvärdering av erhållna resultat.

Vill du veta mer om kursens förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Frågor?

Kontakta vår studievägledare på
studievagledare [at] kemi [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]kemi[dot]lu[dot]se)

Examensarbetets syfte är att ge studenterna tillfälle att få avsevärt fördjupade och kompletterande kunskaper inom ett ämnesspecifikt delområde, att ge träning i avancerad kemisk forskningsmetodik samt en förmåga att med hög självständighet driva och genomföra ett forskningsprojekt av begränsad omfattning.

Examensarbetets inriktning och upplägg bestäms i samråd med handledaren. Examensarbetet kan inriktas mot någon av kemins ämnesgrenar: organisk kemi, oorganisk kemi, biokemi, molekylär biofysik, analytisk kemi, fysikalisk kemi, teoretisk kemi eller kemisk fysik. Arbetet skall omfatta litteraturstudier som kartlägger bakgrunden till det valda projektet samt självständigt laborativt arbetet och/eller teoretiskt arbetsuppgifter. Studenten skall med fördjupad självständighet genomföra projektet, vilket inkluderar datainsamling och kontinuerlig dokumentation, samt sammanställning, analys och utvärdering av erhållna resultat.

Vill du veta mer om kursens förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Frågor?

Kontakta vår studievägledare på
studievagledare [at] kemi [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]kemi[dot]lu[dot]se)

Examensarbetets syfte är att ge studenterna tillfälle att få avsevärt fördjupade och kompletterande kunskaper inom ett ämnesspecifikt delområde, att ge träning i avancerad kemisk forskningsmetodik samt en förmåga att med hög självständighet driva och genomföra ett forskningsprojekt av begränsad omfattning.

Examensarbetets inriktning och upplägg bestäms i samråd med handledaren. Examensarbetet kan inriktas mot någon av kemins ämnesgrenar: organisk kemi, oorganisk kemi, biokemi, molekylär biofysik, analytisk kemi, fysikalisk kemi, teoretisk kemi eller kemisk fysik. Arbetet skall omfatta litteraturstudier som kartlägger bakgrunden till det valda projektet samt självständigt laborativt arbetet och/eller teoretiskt arbetsuppgifter. Studenten skall med fördjupad självständighet genomföra projektet, vilket inkluderar datainsamling och kontinuerlig dokumentation, samt sammanställning, analys och utvärdering av erhållna resultat.

Vill du veta mer om kursens förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Frågor?

Kontakta vår studievägledare på
studievagledare [at] kemi [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]kemi[dot]lu[dot]se)

Frågor?

Kontakta vår studievägledare:

Lovisa Andersson
studievagledare [at] kemi [dot] lu [dot] se

Canvasytor för Examensarbete

På våra Canvasytor för examensarbete hittar du mer information och tips!

Kontakta studentexpeditionen om du saknar behörighet till examensarbetesytorna i Canvas.

Använd ditt LU-konto för att logga in på Canvasytan.

(Gäller dig som är programstudent eller är antagen till ett examensarbete)