Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alumner

Alumner är de som tidigare studerat, forskat eller arbetat på Lunds universitet. Som alumn kan du gå med i Lunds universitets alumnnätverk som är en resurs för din framtida karriär. Där du kan engagera dig i aktiviteter för kommande studenter vid Lunds universitet. 

Vi vid kemiska institutionen vill gärna hålla kontakt med våra alumner för att veta var våra studenter tar vägen. Hör gärna av dig till vår studentexpedition (studentexp [at] kemi [dot] lu [dot] se) när du har slutat. Om du vill engagera dig finns det möjlighet att vara med vid introduktionsdagar och andra evenemang för att inspirera våra nuvarande studenter med vad just du jobbar med. Läs mer under Alumniverksamhet vid kemiska institutionen.

Alumnundersökning vid Kemiska institutionen 2019

Under 2019 genomfördes en undersökning av nuvarande sysselsättning för de studenter som tagit en kandidat- eller masterexamen i kemi 2013-2017. Den innefattade 95 studenter, varav nuvarande sysselsättning gick att ta reda på för 81 av dem. Den visade att de flesta som läser en kandidatutbildning i kemi går vidare för att läsa en master. Av de som tog en masterexamen började 51% sedan doktorera, 26% vid Lunds universitet.

Diagram som visar vilken typ av sysselsättning kemistudenter med examen 2013-2017 hade enligt alumnundersökningen 2019.

Antalet doktorander ovan är lägre än det totala antalet som doktorerade eftersom vissa blivit klara då undersökningen genomfördes.

Arbetsmarknaden sägs ofta vara god för kemister, något som visades av denna undersökning där 84% av dem där nuvarande sysselsättning gick att fastställa sysslade med något kemirelaterat, antingen vidare studier, som master eller doktorand, eller jobb. Endast 8 personer var arbetslösa och av dem hade 5 varit arbetslösa i mindre än 6 månader

Våra alumner inom näringslivet har en mängd olika roller. Exempel på dessa är:

 • Laboratorieingenjör
 • Utvecklingsingenjör
 • Kvalitetskontrollant, driftskontrollant för kvalitetsavdelning
 • Farmaceutisk R&D forskare, forskare analytisk utveckling, senior forskare, forskare
 • Processingenjör, processtekniker
 • Produktspecialist, syntesspecialist
 • Provkoordinatorskemist
 • Senior produktionsplanerare
 • Analytisk kemist
 • Forskningsassistent i analytisk biokemi
 • Mikrobiolog
 • Teknisk service och utvecklingsingenjör
 • Regulatory affairs expert

Våra alumner arbetar inom en hel del olika områden. Exempel på arbetsgivare är:

 • AkzoNobel
 • Galencia
 • Rechon life Science AB
 • Silex microsystems
 • VWR
 • Camurus
 • PolyPeptide Group
 • Red Glead Discovery
 • ALS Scandinavia
 • Selvita
 • Chemotechnique diagnostics
 • Pfizer
 • McNeil AB
 • Hans Biopharma AB
 • Allergy Therapeutics
 • Medicon Village
 • Cambrex Karlskoga AB
 • Bioglan AB
 • Höganäs AB
 • Synlab analytics and services Sweden Ab
 • Dow chemical company
 • Hemocue AB

Alumnnätverk vid Lunds universitet

Som alumn kan du gå med i Lunds universitets alumnnätverk. Det kan hjälpa dig behålla kontakter från studietiden, du får inbjudningar till föredrag och andra evenemang och ger möjligheter att engagera sig i framtida studenter. Nätverket ska vara en resurs för dig i din framtida karriär och det är möjligt att anmäla sig redan i slutet av sin utbildning innan man tagit examen. Mer information om nätverket och hur man anmäler sig finns på deras hemsida:

Alumnnätverket vid Lunds universitet