Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser på grundnivå

Kurserna på grundnivå täcker grundläggande principer och tekniker och kan läsas inom kandidatprogrammet, som fristående kurs eller i ett kurspaket. Vissa av kurserna på grundnivå ges flera gånger under ett läsår, vilket framgår nedan. Notera att Experimentell proteinkemi och Cellens kemi (på höstterminen) ges på engelska. Alla andra kurser ges på svenska.
För att läsa mer om kursernas innehåll, vilka förkunskapskrav som finns, se scheman, litteraturlista med mera kan du klicka på kursen nedan.

Höstterminen

Kurser på grundnivå

Är du intresserad av atomer och molekyler och vill veta mer om drivkrafter i molekylernas värld? Ta möjligheten att skaffa dig en gedigen förståelse för de grundläggande områdena inom kemin.

Kursen knyter an till dina gymnasiekunskaper och syftar till att ge en gedigen förståelse för de grundläggande områdena inom kemin som är nödvändiga för vidare studier i kemi eller till kemin angränsande områden. 

Kursen ges under vårterminens första del VT1, samt höstterminens första del HT1.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMA20 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Burrows, A., Holman, J., Parsons, A., Pilling, G., Price, G.
Chemistry3 - Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry   
4ed, Oxford University Press
ISBN: 9780198829980

Kurskompendium

Kursansvarig lärare

Höstterminen:
Sophie Manner
sophie [dot] manner [at] chem [dot] lu [dot] se (sophie[dot]manner[at]chem[dot]lu[dot]se)

Vårterminen:
Viveka Alfredsson
viveka [dot] alfredsson [at] chem [dot] lu [dot] se (viveka[dot]alfredsson[at]chem[dot]lu[dot]se)

Ny kurskod från och med vårterminen 2024.

Kursen Biokemi grundkurs ges med kurskod KEMA03 till och med HT23. Under VT24 och HT24 är enbart omregistrering och omtentamen möjlig. Vid frågor kontakta: studievagledare [at] kemi [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]kemi[dot]lu[dot]se)

 

Intresserad av hur celler fungerar och vilka processer som sker på cellnivå? Lär dig grunderna gällande kemiska reaktioner och molekyler som behövs för cellulärt liv.

Kursens syfte är att ge studenterna en bas av kunskap och förståelse vad gäller uppbyggnad, kemiska egenskaper, funktion och tredimensionell struktur hos centrala biomolekyler som DNA, RNA, proteiner, lipider och biologiska membran. Studenterna kommer också att bekanta sig med en rad centrala biokemiska processer i levande celler, så som enzymer och enzymatiska reaktioner, energiomvandling, oxidativ fosforylering och fotosyntes. 

Kursen ges på höstterminens andra del HT2 och på vårterminens andra del VT2.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMA03 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Miesfeld R. L., McEvoy M. M.
Biochemistry
2nd ed. W.W Norton & Company Inc, 2021
ISBN: 9780393533538

Kursansvarig lärare

Höstterminen:
Herwig Schüler
herwig [dot] schuler [at] biochemistry [dot] lu [dot] se (herwig[dot]schuler[at]biochemistry[dot]lu[dot]se)

Vårterminen:
Ingemar André
ingemar [dot] andre [at] biochemistry [dot] lu [dot] se (ingemar[dot]andre[at]biochemistry[dot]lu[dot]se)

Intresserad av hur celler fungerar och vilka processer som sker på cellnivå? Lär dig grunderna gällande kemiska reaktioner och molekyler som behövs för cellulärt liv.

Kursens syfte är att ge studenterna en bas av kunskap och förståelse vad gäller uppbyggnad, kemiska egenskaper, funktion och tredimensionell struktur hos centrala biomolekyler som DNA, RNA, proteiner, lipider och biologiska membran. Studenterna kommer också att bekanta sig med en rad centrala biokemiska processer i levande celler, så som enzymer och enzymatiska reaktioner, energiomvandling, oxidativ fosforylering och fotosyntes. 

Kursen ges på höstterminens andra del HT2 och på vårterminens andra del VT2.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMA13 för att få fram preliminärt schema.

Kurslitteratur

Miesfeld R. L., McEvoy M. M.
Biochemistry
2nd ed. W.W Norton & Company Inc, 2021
ISBN: 9780393533538

Kursansvarig lärare

Höstterminen:
Herwig Schüler
herwig [dot] schuler [at] biochemistry [dot] lu [dot] se (herwig[dot]schuler[at]biochemistry[dot]lu[dot]se)

Vårterminen:
Ingemar André
ingemar [dot] andre [at] biochemistry [dot] lu [dot] se (ingemar[dot]andre[at]biochemistry[dot]lu[dot]se)

Ny kurskod från och med vårterminen 2024.

Kursen Organisk kemi grundkurs ges med kurskod KEMA01 till och med HT23. Under VT24 och HT24 är enbart omregistrering och omtentamen möjlig. Vid frågor kontakta: studievagledare [at] kemi [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]kemi[dot]lu[dot]se)

 

 

Vill du veta mer om organiska föreningar, dess egenskaper och reaktivitet? Här lär du dig om kolföreningarnas kemi, grunden för allt liv.

Kursens syfte är att ge en introduktion till den organiska kemin - kolföreningarnas kemi. Organiska föreningar är grunden för allt liv och under kursen kommer du lära dig om organiska föreningars egenskaper och reaktivitet. Organiska kemins roll i dagens samhälle betonas under hela kursen.

Kursen ges på höstterminens andra del HT2 och vårterminens andra del VT2.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMA01 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Burrows, A., Holman, J., Parsons, A., Pilling, G., Price, G.
Chemistry3 - Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry   
4th ed., Oxford University Press, 2021
ISBN: 9780198829980

Kursansvarig lärare

Peter Somfai
peter [dot] somfai [at] chem [dot] lu [dot] se (peter[dot]somfai[at]chem[dot]lu[dot]se)

Vill du veta mer om organiska föreningar, deras egenskaper och reaktivitet? Här lär du dig om kolföreningarnas kemi, grunden för allt liv.

Kursens syfte är att ge en introduktion till den organiska kemin - kolföreningarnas kemi. Organiska föreningar är grunden för allt liv och under kursen kommer du lära dig om organiska föreningars egenskaper och reaktivitet. Organiska kemins roll i dagens samhälle betonas under hela kursen.

Kursen ges på höstterminens andra del HT2 och vårterminens andra del VT2.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMA41 för att få fram preliminärt schema.

Kurslitteratur

Burrows, A., Holman, J., Parsons, A., Pilling, G., Price, G.
Chemistry3 - Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry   
4th ed., Oxford University Press, 2021
ISBN: 9780198829980

Kursansvarig lärare

Peter Somfai
peter [dot] somfai [at] chem [dot] lu [dot] se (peter[dot]somfai[at]chem[dot]lu[dot]se)

Kurser på fördjupad grundnivå

Hur analyserar man naturliga och kemiskt framställda prover? Lär dig grunderna i den analytiska kemin samtidigt som du tränar dina laborativa färdigheter.

Kursens syfte är att ge grundläggande teoretiska insikter inom klassisk och instrumentell analytisk kemi och färdigheter i användandet av analytiska instrument samt att förbereda studenter för en laborativ och analytisk kemisk yrkesroll.

Kursen ges under höstterminens första del HT1.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMB16 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Harris D.C.
Quantitative Chemical Analysis
10th ed. W.H. Freeman and Co. Ltd, 2020
Print ISBN: 978-1-319-32450-6

Svarc-Gajic J.
Sampling and Sample Preparation in Analytical Chemistry
Nova Science Publishers, 2012

Kursansvarig lärare

Charlotta Turner
charlotta [dot] turner [at] chem [dot] lu [dot] se (charlotta[dot]turner[at]chem[dot]lu[dot]se)

Nyfiken på att lära dig mer om de kemiska reaktionerna som sker i alla levande celler? Här får du fördjupade kunskaper om de processer som sker på cellnivå, så som metabolism, enzymkatalys och reglering.

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och en ökad förståelse för de kemiska reaktioner som sker i alla levande celler med fokus på att förstå de enzymer som katalyserar dessa kemiska reaktioner och hur de regleras. Olika avsnitt som beskriver cellens metabolism bearbetas för att förstå hur energi frigörs i vissa kemiska reaktioner och används för att driva andra kemiska reaktioner. 

Kursen ges under höstterminens andra del HT2 och vårterminens andra del VT2. OBS! Undervisningsspråk är engelska på hösten och svenska på våren.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden MOBA02 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

J.M. Berg, G.J. Gatto, Jr., J.K. Hines, J.L. Tymoczko, and L. Stryer
Biochemistry
10th ed. W.H. Freeman, Macmillan Learning, 2023

Kursansvarig lärare

Hösttermin
Henrik Stålbrand
henrik [dot] stalbrand [at] biochemistry [dot] lu [dot] se (henrik[dot]stalbrand[at]biochemistry[dot]lu[dot]se)

Vårtermin
Herwig Schüler
herwig [dot] schuler [at] biochemistry [dot] lu [dot] se (herwig[dot]schuler[at]biochemistry[dot]lu[dot]se)

 

Nyfiken på hur celler fungera på molekylär nivå? Lär dig mer om proteiner - cellens arbetshästar - samtidigt som du tränar dina laborativa färdigheter.

Kursen har som syfte att studenterna skall förvärva aktuella kunskaper och färdigheter för biokemiska studier av proteiner och få en förståelse för hur proteiner fungerar genom att teoretiskt och praktiskt studera funktion, egenskaper och strukturell dynamik hos proteiner. 

Kursen ges under höstterminens första del HT1.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

OBS! Undervisningsspråk är engelska.

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMC03 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Price N. C. and Nairn J.
Exploring proteins. A student's guide to experimental skills and methods
Latest ed. Oxford University Press

Kursansvarig lärare

Martin Lundqvist
martin [dot] lundqvist [at] biochemistry [dot] lu [dot] se (martin[dot]lundqvist[at]biochemistry[dot]lu[dot]se)

Vill du fördjupa dig i den organiska kemin och få en gedigen kunskap om kolföreningarnas värld? Skaffa din en grundläggande förmåga att planera, genomföra och analysera utfallet av organiska reaktioner samtidigt som du tränas i laborativa färdigheter.

Kursen har som syfte att befästa och utöka studenternas kunskaper och färdigheter i organisk kemi samt ge grundläggande färdighet i strukturbestämning av kolföreningar med spektroskopiska metoder.

Kursen ges under höstterminens andra del HT2

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMB21 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Clayden J., Greeves N. and Warren S.
Organic Chemistry
2nd ed. Oxford University Press, 2012

Kursansvarig lärare

Peter Somfai
peter [dot] somfai [at] chem [dot] lu [dot] se

Intresserad av att förstå processer som sker vid olika gränsytor i naturen? Fördjupa dig i olika ytors egenskaper på molekylär nivå. Lär dig om mekanismer och krafter som uppstår vid reaktioner på olika ytor, vid rengöring och målning, matlagning och industriella processer.

Kursen syftar till att ge övergripande förståelse av yt- och kolloidkemiska fenomen och deras många tillämpningar inom tillverkningsindustri, miljö, biologi, livsmedel och medicin.

Kursen ges under höstterminens första del HT1.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMB17 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Kronberg, B., Wall, S. 
Yt- och kolloidkemi
Studentlitteratur, 2019, Upplaga 1
ISBN: 9789144038216

Kursansvarig lärare

Tommy Nylander
tommy [dot] nylander [at] fkem1 [dot] lu [dot] se

Vårterminen

Kurser på grundnivå

Är du intresserad av atomer och molekyler och vill veta mer om drivkrafter i molekylernas värld? Ta möjligheten att skaffa dig en gedigen förståelse för de grundläggande områdena inom kemin.

Kursen knyter an till dina gymnasiekunskaper och syftar till att ge en gedigen förståelse för de grundläggande områdena inom kemin som är nödvändiga för vidare studier i kemi eller till kemin angränsande områden. 

Kursen ges under vårterminens första del VT1, samt höstterminens första del HT1.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMA20 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Burrows, A., Holman, J., Parsons, A., Pilling, G., Price, G.
Chemistry3 - Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry   
4ed, Oxford University Press
ISBN: 9780198829980

Kurskompendium

Kursansvarig lärare

Höstterminen:
Sophie Manner
sophie [dot] manner [at] chem [dot] lu [dot] se (sophie[dot]manner[at]chem[dot]lu[dot]se)

Vårterminen:
Viveka Alfredsson
viveka [dot] alfredsson [at] chem [dot] lu [dot] se (viveka[dot]alfredsson[at]chem[dot]lu[dot]se)

 

Intresserad av hur celler fungerar och vilka processer som sker på cellnivå? Lär dig grunderna gällande kemiska reaktioner och molekyler som behövs för cellulärt liv.

Kursens syfte är att ge studenterna en bas av kunskap och förståelse vad gäller uppbyggnad, kemiska egenskaper, funktion och tredimensionell struktur hos centrala biomolekyler som DNA, RNA, proteiner, lipider och biologiska membran. Studenterna kommer också att bekanta sig med en rad centrala biokemiska processer i levande celler, så som enzymer och enzymatiska reaktioner, energiomvandling, oxidativ fosforylering och fotosyntes. 

Kursen ges på höstterminens andra del HT2 och på vårterminens andra del VT2.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMA13 för att få fram preliminärt schema.

Kurslitteratur

Publiceras inom kort

Kursansvarig lärare

Höstterminen:
Herwig Schüler
herwig [dot] schuler [at] biochemistry [dot] lu [dot] se (herwig[dot]schuler[at]biochemistry[dot]lu[dot]se)

Vårterminen:
Ingemar André
ingemar [dot] andre [at] biochemistry [dot] lu [dot] se (ingemar[dot]andre[at]biochemistry[dot]lu[dot]se)

Ny kurskod från och med vårterminen 2024.

Kursen Biokemi grundkurs ges med kurskod KEMA03 till och med HT23. Under VT24 och HT24 är enbart omregistrering och omtentamen möjlig. Vid frågor kontakta: studievagledare [at] kemi [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]kemi[dot]lu[dot]se)

 

Intresserad av hur celler fungerar och vilka processer som sker på cellnivå? Lär dig grunderna gällande kemiska reaktioner och molekyler som behövs för cellulärt liv.

Kursens syfte är att ge studenterna en bas av kunskap och förståelse vad gäller uppbyggnad, kemiska egenskaper, funktion och tredimensionell struktur hos centrala biomolekyler som DNA, RNA, proteiner, lipider och biologiska membran. Studenterna kommer också att bekanta sig med en rad centrala biokemiska processer i levande celler, så som enzymer och enzymatiska reaktioner, energiomvandling, oxidativ fosforylering och fotosyntes. 

Kursen ges på höstterminens andra del HT2 och på vårterminens andra del VT2 (parallellt med kursen Organisk kemi grundkurs KEMA01).

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMA03 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Miesfeld R. L., McEvoy M. M.
Biochemistry
2nd ed. W.W Norton & Company Inc, 2021
ISBN: 9780393533538

Kursansvarig lärare

Höstterminen:
Herwig Schüler
herwig [dot] schuler [at] biochemistry [dot] lu [dot] se (herwig[dot]schuler[at]biochemistry[dot]lu[dot]se)

Vårterminen:
Ingemar André
ingemar [dot] andre [at] biochemistry [dot] lu [dot] se (ingemar[dot]andre[at]biochemistry[dot]lu[dot]se)

 

Vill du veta mer om organiska föreningar, deras egenskaper och reaktivitet? Här lär du dig om kolföreningarnas kemi, grunden för allt liv.

Kursens syfte är att ge en introduktion till den organiska kemin - kolföreningarnas kemi. Organiska föreningar är grunden för allt liv och under kursen kommer du lära dig om organiska föreningars egenskaper och reaktivitet. Organiska kemins roll i dagens samhälle betonas under hela kursen.

Kursen ges på höstterminens andra del HT2 och vårterminens andra del VT2.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMA41 för att få fram preliminärt schema.

Kurslitteratur

Publiceras inom kort.

Kursansvarig lärare

Peter Somfai
peter [dot] somfai [at] chem [dot] lu [dot] se (peter[dot]somfai[at]chem[dot]lu[dot]se)

Ny kurskod från och med vårterminen 2024.

Kursen Organisk kemi grundkurs ges med kurskod KEMA01 till och med HT23. Under VT24 och HT24 är enbart omregistrering och omtentamen möjlig. Vid frågor kontakta: studievagledare [at] kemi [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]kemi[dot]lu[dot]se)

 

Vill du veta mer om organiska föreningar, dess egenskaper och reaktivitet? Här lär du dig om kolföreningarnas kemi, grunden för allt liv.

Kursens syfte är att ge en introduktion till den organiska kemin - kolföreningarnas kemi. Organiska föreningar är grunden för allt liv och under kursen kommer du lära dig om organiska föreningars egenskaper och reaktivitet. Organiska kemins roll i dagens samhälle betonas under hela kursen.

Kursen ges på höstterminens andra del HT2 och vårterminens andra del VT2 (parallellt med kursen Biokemi grundkurs KEMA03).

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMA01 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Burrows, A., Holman, J., Parsons, A., Pilling, G., Price, G.
Chemistry3 - Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry   
4th ed., Oxford University Press, 2021
ISBN: 9780198829980

Kursansvarig lärare

Peter Somfai
peter [dot] somfai [at] chem [dot] lu [dot] se (peter[dot]somfai[at]chem[dot]lu[dot]se)

Kurser på fördjupad grundnivå

Nyfiken på att lära dig mer om de kemiska reaktionerna som sker i alla levande celler? Här får du fördjupade kunskaper om de processer som sker på cellnivå, så som metabolism, enzymkatalys och reglering.

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och en ökad förståelse för de kemiska reaktioner som sker i alla levande celler med fokus på att förstå de enzymer som katalyserar dessa kemiska reaktioner och hur de regleras. Olika avsnitt som beskriver cellens metabolism bearbetas för att förstå hur energi frigörs i vissa kemiska reaktioner och används för att driva andra kemiska reaktioner. 

Kursen ges under höstterminens andra del HT2 och vårterminens andra del VT2. OBS! Undervisningsspråk är engelska på hösten och svenska på våren.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden MOBA02 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Berg J., Gatto G., Hines J., Tymoczko J., Stryer L.
Biochemistry
10th ed. W.H.Freeman & Co. Ltd, 2023
ISBN: 9781319498504

Kursansvarig lärare

Hösttermin
Henrik Stålbrand
henrik [dot] stalbrand [at] biochemistry [dot] lu [dot] se (henrik[dot]stalbrand[at]biochemistry[dot]lu[dot]se)

Vårtermin
Herwig Schüler
herwig [dot] schuler [at] biochemistry [dot] lu [dot] se (herwig[dot]schuler[at]biochemistry[dot]lu[dot]se)

 

Lär dig grunderna i de fysikaliska aspekterna av kemin och och få en djupare förståelse för varför kemiska processer sker på ett visst sätt.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i fysikalisk kemi inom områdena termodynamik och kvantmekanik samt deras tillämpningar inom naturvetenskap. Områden som behandlas är termodynamiska begrepp som värme, temperatur, entropi, entalpi, Gibbs energi, jämvikter av olika processer med mera samt grunderna i kvantmekanik, där atomens struktur och periodiska systemets uppbyggnad samt molekyler och kemisk bindning diskuteras.

Den ingående laborationskursen syftar till att ge färdigheter för såväl experimentella som teoretiska studier inom dessa områden.

Kursen ges under vårterminens andra del VT2.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMB39 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Atkins P.W., DePaula J., Keeler J.
Atkins' Physical Chemistry
12th ed. Oxford University Press, 2022
ISBN: 9780198847816

Kursansvarig lärare

Peter Jönsson
peter [dot] jonsson [at] fkem1 [dot] lu [dot] se (peter[dot]jonsson[at]fkem1[dot]lu[dot]se)

Kursen Fysikalisk kemi har ny kurskod, KEMB39, från och med VT24. Under VT24 är enbart omregistrering och omtentamen möjlig på kurskod KEMB09. Vid frågor kontakta: studievagledare [at] kemi [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]kemi[dot]lu[dot]se)

 

Lär dig grunderna i de fysikaliska aspekterna av kemin och och få en djupare förståelse för varför kemiska processer sker på ett visst sätt.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i fysikalisk kemi inom områdena termodynamik och kvantmekanik samt deras tillämpningar inom naturvetenskap. Områden som behandlas är termodynamiska begrepp som värme, temperatur, entropi, entalpi, Gibbs energi, jämvikter av olika processer med mera samt grunderna i kvantmekanik, där atomens struktur och periodiska systemets uppbyggnad samt molekyler och kemisk bindning diskuteras.

Den ingående laborationskursen syftar till att ge färdigheter för såväl experimentella som teoretiska studier inom dessa områden.

Kursen ges under vårterminens andra del VT2.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMB09 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Atkins P.W., DePaula J.
Physical Chemistry

12th ed. Oxford University Press, 2022
ISBN: 9780198769866

Kursansvarig lärare

Peter Jönsson
peter [dot] jonsson [at] fkem1 [dot] lu [dot] se (peter[dot]jonsson[at]fkem1[dot]lu[dot]se)

 

Nyfiken på fördjupad kunskap inom koordinationsföreningarnas kemi? Lär dig mer om moder koordinationskemi, bindningslära samt oorganiska reaktionsmekanismer.

Kursens syfte är att utöka och befästa studenternas färdigheter och kunskaper i oorganisk kemi. Kursen behandlar koordinationskemi och metallorganisk kemi med tonvikt på metaller ur d-blocket. Bindningslära baserad på symmetri används för att analysera bindning i små molekyler och metallkomplex. Vidare behandlas även grundläggande kinetik och mekanismer för ligandutbyte på metallkomplex och redoxreaktioner (elektronöverföring) mellan metallkomplex.

Kursen ges under vårterminens första del VT1 (parallellt med kursen Spektroskopi och dynamik KEMB29).

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMB22 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Housecroft C.E., Sharpe G.
Inorganic Chemistry

5th ed. Pearson Education Limited, 2018
ISBN: 9781292134147

Kursansvarig lärare

Ebbe Nordlander
Ebbe [dot] Nordlander [at] chemphys [dot] lu [dot] se (Ebbe[dot]Nordlander[at]chemphys[dot]lu[dot]se)

Intresserad av spektroskopi och dynamik och dess tillämpningar inom naturvetenskap? Lär dig de grundläggande kunskaperna inom detta området av fysikalisk kemi för att undersöka egenskaper hos molekyler samt att förstå kemisk dynamik.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i fysikalisk kemi inom områdena spektroskopi och dynamik samt deras tillämpningar inom naturvetenskap. Vi undersöker principerna bakom kemisk dynamik samt hur man beskriver och mäter dem. Baserat på fundamentala reaktionsmekanismer undersöker vi komplexa processer och olika metoder för att påverka dem. Vidare introduceras ett antal spektroskopiska metoder och vi undersöker hur och vilken typ av information gällande struktur, elektronkonfiguration och elektronöverföring som kan extraheras från dem.

Den ingående laborationskursen syftar till att ge färdigheter för såväl experimentella som teoretiska studier inom dessa områden.

Kursen ges under vårterminens första del VT1 (parallellt med kursen Oorganisk kemi KEMB22).

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMB29 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Atkins P.W., DePaula J.
Physical Chemistry
10th / 11th / 12th ed. Oxford University Press, 2022
ISBN: 9780198769866

eller

Burrows, A., Holman, J., Parsons, A., Pilling, G., Price, G.
Chemistry3 Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry 
4th ed. Oxford University Press, 2021
ISBN: 9780198829980

Kursansvarig lärare

Jens Uhlig
jens [dot] uhlig [at] chemphys [dot] lu [dot] se (jens[dot]uhlig[at]chemphys[dot]lu[dot]se)

Termins- och periodindelning

Vårterminen 2024
2024-01-15 - 2024-06-02

VT1 läsperiod 3:  
2024-01-15 – 2024-03-19
VT2 läsperiod 4:  
2024-03-20 – 2024-06-02

Höstterminen 2024
2024-09-02 - 2025-01-19

HT1 läsperiod 1:  
2024-09-02 - 2024-11-03
HT2 läsperiod 2:  
2024-11-04 - 2025-01-19

Juluppehåll 2024-12-21 - 2025-01-06

Vårterminen 2025
2025-01-20 - 2025-06-08

VT1 läsperiod 3:  
2025-01-20 – 2025-03-23
VT2 läsperiod 4:  
2025-03-24 – 2025-06-08

Frågor?

Kontakta vår studievägledare:

Lovisa Andersson
studievagledare [at] kemi [dot] lu [dot] se