Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram i fysikalisk kemi

Program 120 högskolepoäng - 2 år - Mastersexamen

Genom den fysikaliska kemins perspektiv får du en djup förståelse för fundamentala mekanismer på molekylär nivå. Du utforskar kemiska fenomen och industriella tillämpningar med hjälp av kunskap i bland annat kvantmekanik och termodynamik. Programmet förbereder dig för ett yrkesliv såväl inom akademin som i näringslivet.

Bilder kopplade till fysikalisk kemi

Masterprogrammet i kemi med inriktning fysikalisk kemi (FYKE) omfattar 120 hp och ämnar ge dig en bred och grundläggande kännedom om fysikalisk och teoretisk kemi samt kemisk fysik, inklusive avancerade laborativa färdigheter och djup teoretisk förståelse. Särskild vikt läggs vid en obruten linje av förståelse – från en kvantmekanisk beskrivning av atomer och molekyler till komplexa supramolekylära strukturer samt dessas industriella och biologiska tillämpningar.

Under det första året läser du kurser inom kemisk fysik och fysikalisk kemi såsom kurser i termodynamik, spektroskopi och yt- och kolloidkemi. Andra året väljer du att göra ett eller två examensarbeten inom fysikalisk kemi som kan utföras vid universitetet eller på ett företag med relevant forskningsprofil. 

Programstruktur för inriktning fysikalisk kemi

  • Examensarbete på 60 hp eller
  • Examensarbete på 45 hp och valfri kurs/kurser på totalt 15 hp eller
  • Examensarbete på 30 hp och valfria kurser på totalt 30 hp

Examenskrav och obligatoriska moment

Det enda obligatoriska momentet för masterprogrammet i fysikalisk kemi är examensarbetet. I övrigt kan man själv välja vilka kurser man vill läsa, förutsatt att man uppfyller förkunskapskraven för varje kurs. Man bör även se till att man får ihop de generella krav som finns för att få ut en examen. 

För att ta ut en naturvetenskaplig masterexamen i fysikalisk kemi, 120 hp, krävs följande:

  • Avslutade kurser om minst 120 hp
  • Avancerade kurser i kemi om minst 30 hp, varav 15 hp inom fysikalisk kemi, teoretisk kemi eller kemisk fysik
  • Ett examensarbete om minst 30 hp

Frågor?

Kontakta vår studievägledare:

Lovisa Andersson
studievagledare [at] kemi [dot] lu [dot] se