lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Studentexpeditionen

Vi på studentexpeditionen hjälper dig med alla studierelaterade frågor.
Du är alltid välkommen att kontakta oss via mail / telefon eller besöka oss. (kontaktuppgifter till höger, nedan för mobil)

Studievägledaren har följande mottagningstider:
Måndag - fredag kl. 13.00 - 14.00

Om tiden inte skulle passa går det bra att höra av sig och boka in en annan tid. 

Studierektorns dörr är alltid öppen, men vi rekommenderar att du mailar och bokar tid för ett möte om det är något särskilt du vill prata om.

Vem frågar man om vad?

Det kan ibland vara svårt att veta vem man ska vända sig till, beroende på vad man vill ha åtgärdat, svar på eller prata om. Om det du letar efter inte finns på vår hemsida kan de som jobbar på studentexpeditionen hjälpa dig med följande:

Studievägledare

Vägledning och upplägg av utbildning, kursutbud, om kurser, behörighetsfrågor, examensarbete, tillgodoräknande, studieuppehåll, examen, antagning, karriär och alumner, kontaktperson för funktionsnedsättning, övriga utbildningsfrågor och problem med studierna som inte listas här.

Administratör

Kursregistrering, resultatrapportering, administrativa frågor kring tentor, administration kring examensarbete/projektarbete.

Studierektor

Dispens av olika slag, projektarbete, fusk och plagiat, SI, utlandsstudier, problem med studierna (till exempel att dina rättigheter inte tillgodoses eller att du blir anklagad för att inte uppfylla dina skyldigheter), diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier

Prefekt

Diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier

 

Om du blir illa behandlad, inklusive diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier av lärare, handledare, andra studenter eller andra vid universitetet är det viktigt att du pratar med någon om detta. Förutom studierektor och prefekt kan du även vända dig till kemis studentsäkerhetsrepresentanter vid kåren, David Pålsson/Vendela Gustavsson. De har tystnadsplikt och kan i många fall gå vidare med ett ärende anonymt, men gör inget utan ditt medgivande. Mer information finns på LUNAs hemsida.

Om du mår dåligt är du välkommen att prata med studierektor eller studievägledare, du bör även ta kontakt med studenthälsan

För kursspecifika frågor, eller frågor om innehållet i en tenta vänder man sig till kursansvarig lärare, som finns på kurshemsidan för varje kurs. För frågor om de generella säkerhetsföreskrifterna vänder man sig i första hand till kursassistenterna för sin kurs. 

Studentexpeditionen

Studierektor
Sophie Manner

sophie.manner@chem.lu.se
studierektor@kemi.lu.se
Telefon: 046-222 83 63

Studievägledare
Lovisa Andersson

lovisa.andersson@kilu.lu.se
studievagledare@kemi.lu.se

Telefon: 046-222 83 57

Institutionsadministratör
Åse Hofwing
studentexp@kemi.lu.se
Telefon: 046-222 83 49


Labingenjör

Saywan Jamal

saywan.jamal@kilu.lu.se

Telefon: 046-222 83 59

Prefekt

Leif Bülow
leif.bulow@tbiokem.lth.se
Telefon: 046-222 83 40

Adresser

Besöksadress:
Kemicentrum, Hus I.
Sölvegatan 39, ingång B

Postadress:
Avdelningen för kemisk grundutbildning
Kemicentrum
Box 124
221 00 LUND